Emisní norma Euro

(přesměrováno z Euro IV)

Emisní norma Euro je závazná norma Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Normy stanoví limity oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami. Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích; normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi, normy pro těžké nákladní automobily a autobusy římskými číslicemi. Limity se vztahují na vozidla nově uváděná na trh.

Graf ukazující vývoj evropských emisních standardů pro benzinové vozy

HistorieEditovat

První emisní norma začala platit v Kalifornii roku 1968. První evropskou normou byla norma EHK 15 z roku 1971.
Pro osobní vozy homologované v těchto letech platí:

 • Euro 1 - 1992
 • Euro 2 - 1996
 • Euro 3 - 2000
 • Euro 4 - 2005
 • Euro 5 - září 2009
 • Euro 6 - září 2014

Pro nákladní automobily a autobusy homologované v těchto letech platí:

 • Euro I - 1992
 • Euro II - 1995
 • Euro III - 1999
 • Euro IV - 2005
 • Euro V - 2008
 • Euro VI - 2013

Limity škodlivinEditovat

Limity škodlivin v gramech na ujetý kilometr:

Benzínové motoryEditovat

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km)
1992 I 3,16 - - 1,13
1996 II 2,20 - - 0,5
2000 III 2,30 0,15 0,20 -
2005 IV 1,00 0,08 0,10 -
2009 V 1,00 0,06 0,10 -
2014 VI 1,00 0,06 0,10 -

Naftové motoryEditovat

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC + NOx (g/km) PČ (g/km)
1992 I 3,16 - 1,13 0,18
1996 II 1,00 - 0,70 0,08
2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005

LegendaEditovat

CO oxid uhelnatý, HC uhlovodíky, NOx oxidy dusíku, PČ pevné částice.

Normy z technického průkazuEditovat

Evropský emisní standard lze určit pomocí údaje z velkého technického průkazu, číslo se nachází v části „emise“.[1]

EURO-1 EURO-2 EURO-3 EURO-4
91/441/EEC R 83-03 B,C R 83-05A R 83-05B (83 R II)
93/59/EEC R 83-04 B,C ES 98/69A ES 98/69B
- ES 94/12 ES 1999/102A ES 1999/102B
- ES 96/44 ES 2001/1A ES 2001/1B
- ES 96/69 ES 2001/100A ES 2001/100B
- 98/77 ES 2002/80A ES 2002/80B
- - ES 2003/76A ES 2003/76B
- - ES 2006/96A ES 715/2007
- - - ES 2006/96B

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Jak poznat, kterou emisní normu vůz splňuje?. www.sdruzeni-sova.cz [online]. Sdružení na ochranu vlastníků automobilů [cit. 2019-02-07]. Dostupné online.