Emisní norma Euro

(přesměrováno z Euro IV)

Emisní norma Euro je závazná norma Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Normy stanoví limity oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami. Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích; normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi, normy pro těžké nákladní automobily a autobusy římskými číslicemi. Limity se vztahují na vozidla nově uváděná na trh.

Graf ukazující vývoj evropských emisních standardů pro benzinové vozy

HistorieEditovat

První emisní norma začala platit v Kalifornii roku 1968. První evropskou normou byla norma EHK 15 z roku 1971.
Pro osobní vozy homologované v těchto letech platí:

 • Euro 1 - 1992
 • Euro 2 - 1996
 • Euro 3 - 2000
 • Euro 4 - 2005
 • Euro 5 - září 2009
 • Euro 6 - září 2014

Pro nákladní automobily a autobusy homologované v těchto letech platí:

 • Euro I - 1992
 • Euro II - 1995
 • Euro III - 1999
 • Euro IV - 2005
 • Euro V - 2008
 • Euro VI - 2013

Limity škodlivinEditovat

Limity škodlivin v gramech na ujetý kilometr:

Benzínové motoryEditovat

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km)
1992 I 3,16 - - 1,13
1996 II 2,20 - - 0,5
2000 III 2,30 0,15 0,20 -
2005 IV 1,00 0,08 0,10 -
2009 V 1,00 0,06 0,10 -
2014 VI 1,00 0,06 0,10 -

Naftové motoryEditovat

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC + NOx (g/km) PČ (g/km)
1992 I 3,16 - 1,13 0,18
1996 II 1,00 - 0,70 0,08
2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005

LegendaEditovat

CO oxid uhelnatý, HC uhlovodíky, NOx oxidy dusíku, PČ pevné částice.

Normy z technického průkazuEditovat

Evropský emisní standard lze určit pomocí údaje z velkého technického průkazu, číslo se nachází v části „emise“.[1]

do EURO-1 EURO-1 EURO-2 EURO-3 EURO-4 EURO-5 EURO-6
70/220/EHS 91/441/EHS 94/12/ES 98/69/ES-A 2006/96/ES-A 1999/96/ES-B2 715/2007 N až Y
74/290/EHS 93/59/EHS 96/44/ES 98/77/ES-A 98/77/ES-B 2001/27/ES-B2 692/2008 N až Y
77/102/EHS 94/12/EHS 96/69/ES 1999/96/ES-A 1999/96/ES-B1 715/2007-A/B/C až M 566/2011 N až Y
78/665/EHS 96/44/ES 98/77/ES 1999/102/ES-A 1999/102/ES-B 692/2008-A/B/C až M 459/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
83/351/EHS 91/542/EHS-B 2001/1/ES-A 2001/1/ES-B 566/2011-A/B/C až M 630/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/86/EHS 96/1/ES-B 2001/27/ES-A 2001/27/ES-B1 459/2012-F/G/H až M 143/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/436/EHS 2001/100/ES-A 2001/100/ES-B 630/2012-F/G/H až M 171/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/458/EHS 2002/80/ES-A 2002/80/ES-B 143/2013-J/K/L až M 195/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/491/EHS 2003/76/ES-A 2003/76/ES-B 171/2013-J/K/L až M 519/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
91/441/EHS 2005/55/ES-A 2005/55/ES-B/C 195/2013-J/K/L až M 133/2014 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2005/78/ES-A 2005/78/ES-B/C 519/2013-J/K/L až M 136/2014 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/51/ES-A 2006/51/ES-B/C 133/2014-J/K/L až M 2015/45 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES-A 2006/81/ES-B/C 136/2014 - J/K/L až M 2016/427 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/96/ES-A 2006/96/ES-B 2015/45-J/K/L až M 2016/646 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2005/55/ES-D až G=B2 2017/1151 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2005/78/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1154 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2006/51/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1221 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1347 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2008/74/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2018/1832 AA až AR; BA až BI; CG/CH/CI/DG;
2018/1832 AX/AY/AZ
595/2009

582/2011 A/B/C

64/2012 A/B/C

133/2014 A/B/C

136/2104 A/B/C

627/2014 A/B/C

2016/1718 A/B/C/D

2017/1347 A/B/C/D

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. Označení emisních předpisů (směrnic, nařízení) a data platnosti EURO 0 až EURO 6. www.mdcr.cz [online]. Ministerstvo dopravy České republiky, 2019-01-01 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat