Otevřít hlavní menu

Euklidovská metrika je metrika daná vztahem , kde a jsou vektory o stejném počtu prvků.