Eukleidovská metrika

Euklidovská metrika je metrika daná vztahem , kde a jsou vektory o stejném počtu prvků.

Na reálné ose (jednorozměrný Eukleidovský prostor) je eukleidovská vzdálenost bodů rovna absolutní hodnotě vzdálenosti bodů:

Odkazy editovat

Související články editovat