Tento článek je o hudební skladbě. Další významy jsou uvedeny na stránce Etuda (rozcestník).

Etuda [etýda] (z francouzského étude – učení, cvičení) je drobná hudební skladba pro jeden nástroj, sloužící k výuce instrumentalisty. Jejím cílem tedy není sdělit nějakou výraznější hudební myšlenku, ale představuje především způsob, jak pomoci žáku osvojit si techniku hry. Proto jsou etudy pro studenty všech typů hudebních škol velmi málo oblíbené.

Pro houslisty jsou v tomto směru nejznámějšími skladbičky Jacquese Mazase nebo českého houslového učitele Otakara Ševčíka, klavíristé znají velmi dobře etudy vídeňského učitele a skladatele Carla Czerného.

Specifický druh etud jsou takzvané koncertní etudy, jejichž cílem je kromě tréninku techniky také koncertní představení. Mezi nejvýznamnější koncertní etudy pro klavír patří díla Fryderyka Chopina (op. 10, op. 25, 3 posthumní etudy), Ference Liszta (12 transcendentálních etud, 6 Paganiniho etud), 2 koncertní etudy (Šumění lesa, Rej skřítků), 3 koncertní etudy).