Epifyt

(přesměrováno z Epifyty)

Epifyty jsou organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. ani částečně na nich neparazitující. Termín epifyt pochází z řeckého epi- (znamenající 'na') a phyton (s významem 'rostlina'). Obvykle se tímto termínem označují vyšší rostliny (nekoření v půdě, rostou nad její úrovní, většinou na stromech), ale existují také epifytické bakterie, houby, řasy, mechy, kapraďorosty či lišejníky. Epifytické rostliny se zachycují krátkými kořeny kmenů a větví stromů, jsou hojné v tropických deštných lesích. Živí se tzv. rostlinným humusem, který se atmosférickými srážkami hromadí v trhlinách kůry. Vodu dokážou přijímat ze vzdušné vlhkosti, která bývá až 100%. Epifytně také dokáže růst řada rostlin, které zpravidla rostou na zemi (teresticky). Takové exempláře pak nazýváme příležitostnými (oportunními) epifyty.

Tillandsia multicaulis (epiphyte) and Impatiens in Costa Rica.jpg
Kaktusy rodu Mammillaria rostoucí v přírodě jako příležitostné epifyty.
Cereus jako příležitostný epifyt na dřevěném sloupu - Porto Alegre.

HemiepifytEditovat

Hemiepifyta jsou rostliny, které alespoň část života žijí epifytně. Rozlišujeme:

  • Primární hemiepifyt – Tyto rostou zpočátku jako epifyta, ale postupně spouštějí kořeny na zem, kde zakoření a převezmou hlavní funkci zásobování živinami. Někdy z těchto kořenů vytvoří samostatný kmen, který dokáže přežít nositele.
  • Sekundární hemiepifyt – Tyto klíčí v zemi a jako popínavé rostou po kmeni nositele, kde postupně zakořeňují, až dosáhnou do koruny. Spojení s půdou může zůstat zachováno, ale ve výživě převládají obvykle epifytní zdroje.

Vyšší rostlinyEditovat

Významný počet epifytních druhů je v těchto čeledích:

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat