Plicní emfyzém (neboli rozedma plic, latinsky Emphysema pulmonum) znamená trvalé abnormální rozšíření dýchacích cest distálně od terminálních bronchiolů. Je charakterizován úbytkem plicní tkáně.

Typy emfyzémuEditovat

Emfyzém je klasifikován podle toho, jakou část dýchacích cest postihuje. Rozeznávají se čtyři typy emfyzému:

  • Centroacinózní emfyzém

Postihuje centrální úsek respiračního bronchiolu, plicní sklípky zůstávají nepostiženy. Tento typ emfyzému je typicky spjatý s kouřením. Často bývá spojený s chronickou bronchitidou a spolu se nazývají chronická obstrukční plicní nemoc.

  • Panacinární emfyzém

Postihuje jak bronchiolus tak plicní sklípky. Typicky se vyskytuje u pacientů s chyběním enzymu alfa-1-antitrypsin.

  • Distální acinární emfyzém

Postihuje převážně plicní sklípky. Může zasahovat až pod poplicnici jako emfyzematózní bula (vzduchový puchýř). Jejím prasknutím vznikne spontánní pneumotorax.

  • Nepravidelný emfyzém

Plíce jsou postiženy nepravidelně. Je asociován s jizvením, kdy jizva retrahuje (vtahuje) okolní plicní tkáň.

Příčiny emfyzémuEditovat

Existují dvě hypotézy pro vznik emfyzému:

  1. Za jednu příčinu se považuje nerovnováha mezi proteázami (enzymy štěpící proteiny) a anti-proteázami (jejich přirození inhibitoři). I ve zdravých plicích jsou bílé krvinky, které fungují jako obrana plic před různými vdechnutými patogeny. Tyto bílé krvinky (neutrofily a makrofágy) vypouštějí jako obranný působek enzymy – proteázy. Aby ale nedošlo k postižení plicní tkáně, funguje v těle systém jiných enzymů – anti-proteáz, který je s těmito proteázami v rovnováze. Jedna z těchto antiproteáz je i enzym alfa-1-antitrypsin. U některých jedinců se vyskytuje vrozený deficit tohoto enzymu. V plicích tedy převažují proteázy nad antiproteázami a poškozují tak plicní tkáň.
  2. Druhá příčina je prokazatelně kouření. Při kouření vzniká trvale mírný zánět v plicích, takže bílé krvinky se zde akumulují. Dále při kouření vznikají volné kyslíkové radikály, které také poškozují plicní tkáň.[1]

Příznaky emfyzémuEditovat

Dušnost. Potíže s vydechováním. Jedincům se při vydechování zužují dýchací cesty, a tudíž mají pocit, že nemůžou vydechnout. Hrozí riziko rozvoje plicní hypertenze a pravostranné srdeční selhání.

ReferenceEditovat

  1. PERGL, Václav. Unikátní léčbu rozedmy plic zavádí Nemocnice Na Homolce. Novinky.cz [online]. 2009-01-10. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.