Elongační faktor

typ proteinů

Elongační faktory (EF) jsou proteiny, které pomáhají a řídí elongaci (prodlužování) polypeptidového řetězce vznikajících bílkovin na ribozomu (v průběhu translace).[1] Za určitých okolností se bez nich ribozom obejde, ale za cenu snížené efektivity a přesnosti.[2]

Schéma ribozomu: tRNA přichází nejprve do A-místa, následně přechází do P-místa a opouští ribozom z E-místa
EF-Tu navázaný na aminoacyl-tRNA a směřující k ribozomu

Přehled editovat

Základní sádka elongačních faktorů je napříč všemi organismy stejná, nicméně u různých domén se podobné proteiny jmenují odlišně (dle [1][2][3][4]).

Funkce / doména Bakteriální
elongační faktor
Eukaryotický homolog Archebakteriální homolog
Vazba aminoacyl-tRNA a přenos do A-místa EF-Tu (součást EF-T) eEF1A (součást EF-1) aEF-lα
Výměna GDP/GTP ve výše uvedeném proteinu EF-Ts (součást EF-T) eEF1B (součást EF-1) aEF-2
Translokace tRNA z A-místa do P-místa EF-G eEF-2 aEF-lβ

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. a b ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1. 
  3. POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. ISBN 1416022554. S. 928. 
  4. Mariorosario Masullo, Emmanuele De Vendittis, Vincenzo Bocchini. Archaebacterial Elongation Factor la Carries the Catalytic Site for GTP Hydrolysis. The Journal of Biological Chemistry. 1994, roč. 269, čís. 32. Dostupné online. 

Související články editovat