EF-T

elongační faktor užívaný během bakteriální translace

EF-T (též transfer factor[1]) je jeden z bakteriálních elongačních faktorů, tedy proteinů, které umožňují postup ribozomu podél vlákna mRNA v průběhu translace (syntézy bílkovin). Skládá se ze dvou polypeptidů, EF-Tu (elongation factor thermo unstable) a EF-Ts (elongation factor thermo stable), pojmenovaných podle schopnosti odolávat vysokým teplotám.[1] EF-Tu je podle některých zdrojů nejhojněji se vyskytujícím proteinem v bakteriální cytoplazmě vůbec.[2]

EF-Tu (modře) navázaný na aminoacyl-tRNA a směřující k ribozomu

FunkceEditovat

Podobně jako EF-G má i EF-Tu GTPázovou aktivitu. EF-Tu pevně váže volnou aminoacyl-tRNA a za pomoci energie z hydrolýzy GTP umožňuje vazbu této tRNA na A-místo ribozomu. EF-Ts následně umožňuje výměnu GDP za GTP, aby protein mohl sloužit dále.[1] Celý komplex zřejmě umožňuje vyšší přesnost translace, protože zvolňuje celý proces a rozkládá ho do několika kroků, aby nedocházelo k nesprávné vazbě aminokyselin do prodlužujícího se polypeptidového řetězce. Navíc zřejmě už předtím EF-Tu určitým způsobem nahrubo kontroluje, zda tRNA navázala správnou aminokyselinu.[3]

Eukaryotické homologyEditovat

U eukaryot se EF-T označuje jako EF-1 či eEF-1.[2] Skládá se opět ze dvou podjednotek, označovaných jako eEF1A (nebo α) a eEF1B (nebo βγ).[4]

ReferenceEditovat

  1. a b c Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. a b Elongation Factors: September 2006 Molecule of the Month [online]. [cit. 2021-01-23]. Dostupné v archivu. 
  3. ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1. 
  4. POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, William C. Cell Biology. 2. vyd. [s.l.]: Saunders, 2007. ISBN 1416022554. S. 928.