EPER (z anglického European Pollutant Emission Register) je evropský registr emisí znečišťujících látek do životního prostředí.

Byl zřízen rozhodnutím Evropské komise ze 17. července 2000 na základě směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Shromažďuje data o emisích asi 12 tisíc podniků ve 25 členských státech Evropské unie.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat