Dušení (medicína)

stav značně nedostatečného okysličování těla

Dušení (též asfyxie) je omezení až zastavení přísunu kyslíku a/nebo odsunu oxidu uhličitého v těle, subjektivním projevem je dušnost (která vzniká pouze druhým zmiňovaným mechanismem). Nastává jak z příčin zevních, tak vnitřních a může vést až ke smrti udušením, přičemž probíhá ve čtyřech stádiích.

Skupiny příčin editovat

Zevní příčiny editovat

Dochází ke znemožnění přívodu kyslíku do plic a/nebo výdeje oxidu uhličitého do ovzduší.

  • Změna složení vdechovaného vzduchu
  • Porucha mechaniky dýchání (zevní)
  • Ucpání či zúžení dýchacích cest

Vnitřní příčiny editovat

Jde o primárně vnitřní poruchu, která vede k nedostatečnému zevnímu dýchání, neschopnosti transportu krevních plynů či nefunkčnímu buněčnému dýchání.

  • Porucha centrální regulace dýchání
  • Porucha mechaniky dýchání (vnitřní)
  • Porucha přenosu plynů do krve
  • Porucha transportu plynů krví
  • Porucha tkáňové oxidace

Stádia dušení editovat

Inspirační editovat

Ve stadiu inspirační dušnosti dochází ke dráždění dechového centra zvýšením oxidu uhličitého v krvi. Dýchání je usilovné se zvýšenou frekvencí, začíná se zvyšovat krevní tlak.

Exspirační editovat

Ve stadiu exspirační dušnosti dále stoupá krevní tlak a dochází ke klonickým záškubům svalů. Objevuje se centrální cyanóza a postižený upadá do bezvědomí.

Preterminální editovat

Preterminální stádium se vyznačuje hlubokým bezvědomím, poklesem krevního tlaku, krátkodobou zástavou dechu a přechodnou srdeční zástavou.

Terminální editovat

Terminální stádium následuje po několika hlubokých vdeších a vyznačuje se definitivní zástavou dechu, dalším poklesem tlaku krve a minimální srdeční činností. Následuje smrt udušením.

Literatura editovat

  • ŠTEFAN, Jiří; MACH, Jan. Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 80-247-0931-7. Kapitola Dušení, s. 58–70. 
  • MILOŠ., Divišovský,. Hygiena a epidemiologie ; Infekční nemoci ; Transfúzní služba ; Laboratorní vyšetřování ; Soudní lékařství. [s.l.]: NV Dostupné online. OCLC 40080296 S. 388–392. 

Externí odkazy editovat

 
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.