Drahanské údolí

Drahanské údolí (někdy Drahaňské údolí, Drahaň) se nachází na severním okraji Prahy na pravém břehu Vltavy. Rozkládá se podél stejnojmenného potoka, který pramení v Dolních Chabrech, teče západním směrem a ústí do Vltavy mezi Zámky a Klecánky. Údolí je součástí přírodních parků Drahaň-Troja a Dolní Povltaví.

Vrby v horní části Drahanského údolí

PopisEditovat

 
Drahanský mlýn s letopočtem 1676

Údolí potoka lze rozdělit na tři části: horní oblast Dolních Chaber, střední širší údolí a dolní rokle. V horní části se potok proplétá zástavbou včetně barokního statku a významného románského kostela Jan Křtitele. Vlastní přírodní údolí začíná u konečné zastávky autobusu Dolní Chabry pod výrazným skalním ostrohem. Silnice končí u čistírny odpadních vod a vodní nádrže, údolí pod ní je zarostlé rákosinami s vrbami a zvolna se zužuje. V místě, kde cesta přechází na pravý břeh potoka je blízko můstku Prdlavá studánka.[1] Pod cestou se nachází Drahanský mlýn a oblast domků a chat, které jsou místní komunikací propojeny s Brnky. V této nejdelší, dolní části je údolí úzké a nazývá se také Drahanská rokle. Je pro ni charakteristické prolínání divoké přírody s místy hůře schůdnou stezkou a produkty lidské činnosti související s chatkami roztroušenými v údolí. Podél této části potoka také probíhá hranice města Prahy. Údolí s potokem ústí do Vltavy, respektive na vltavskou navigaci (hrubými kameny zpevněný břeh) s pobřežní cestou.

Plánovaná jižní varianta trasy Pražského okruhu probíhá jižně od údolí a přetíná ho mezi čistírnou a zastávkou autobusu.[2]

Turistické trasyEditovat

 
Dolní část (Drahanská rokle) má více charakter divoké přírody
  • Pěší turistické trasy
  3008 Čimice-Pod Klecanským hájem v Klecánkách protíná údolí u autobusové zastávky Dolní Chabry
  6020 Čimice-Drahanské údolí (u řeky) sbíhá do údolí nad Drahanským mlýnem
  1101 Čimice-Čimické údolí-Bohnice se napojuje až těsně ústím údolí k řece
  0005 z Troji podél řeky
  • Cyklistická trasa
  A2 – pravobřežní Vltavská cyklotrasa.

Pamětihodnosti v nejbližším okolíEditovat

ReferenceEditovat

  1. Prdlavá studánka na estudanky.eu, též na http://www.mapy.cz
  2. SZ Okruh, mapka na stránkách o.s. Nad Drahaňským údolím, též mapy.cz

Externí odkazyEditovat