Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, základ jejího vzniku byl položen roku 1992 a oficiálně vznikla 1. dubna 1993. Fakulta je přímým pokračovatelem československé tradice vysokého dopravního školství, po rozpadu Československa byla Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline součástí Slovenské republiky. Kontinuita vzdělávání však byla zajištěna plynulým přechodem mnoha pedagogů právě ze Žiliny. Dopravní fakulta byla pojmenována na počest slavného českého železničního stavitele Jana Pernera.

Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Universitas Pardubicensis - Facultas transportationis nominis „Jan Perner“
Nový vestibul fakulty v kampusu Stavařov
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Proděkan Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
Proděkan Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Tajemník Ing. Pavel Šturma
Statistické údaje k akademickému roku 2013 / 2014
Studenti 2253
Základní informace
Motto Svět je v pohybu - víme jak!
Datum založení 1993
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Univerzita Pardubice - DFJP
Studentská č.p. 95
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon +420 466 036 096
DIČ CZ00216275
E-mail dekanat.dfjp@upce.cz
Souřadnice
http://www.upce.cz/dfjp

Součástí DFJP je i moderní Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které bylo otevřeno v září 2013 v Doubravicích v Technologickém areálu Univerzity Pardubice. Své dislokované pracoviště má fakulta v České Třebové. Jejím děkanem je od roku 2017 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

SoučasnostEditovat

Dopravní fakulta Jana Pernera je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru poskytující komplexní rozsah vzdělávání v dopravě, který pokrývá studijní obory dopravně-ekonomické, dopravně-technologické až dopravně-technické včetně dopravního stavitelství. Od akademického roku 2002/2003 nabízí strukturované studium ve všech třech stupních:

 • bakalářský studijní program:
  • B3709 „Dopravní technologie a spoje“ (Bc.) - standardní délka studia 3 roky
  • B3607 „Stavební inženýrství" (Bc.) - standardní délka studia 4 roky
 • navazující magisterský studijní program:
  • N3708 „Dopravní inženýrství a spoje“ (Ing.) - standardní délka studia 2 roky
  • N3607 „Stavební inženýrství" (Ing.) - standardní délka studia 1,5 roku
 • doktorský studijní program:
  • P3710 „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (Ph.D.) - standardní délka studia 3 roky

Všechny obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia.

Absolventi naleznou uplatnění v soukromých a státních dopravních společnostech a podnicích, výrobních, stavebních i obchodních firmách, výzkumných a projektových organizacích, státní správě i školství.

Bakalářský a navazující magisterský studijní program se dále dělí na mnoho různých oborů, např. Technologie a řízení dopravy, Dopravní prostředky, Dopravní cesta, Dopravní management, marketing a logistika, Dopravní infrastruktura atd.

Dopravní fakulta Jana Pernera je respektovanou součástí evropského vědeckého prostoru, podílí se na mnoha mezinárodních projektech a je součástí mezinárodní vědeckých sítí, např. the European Rail Research Network of Excellence EURNEX. Od roku 2006 je DFJP také členem Mezinárodní Unie veřejné dopravy UITP (Union of Public Transports).

Součásti fakultyEditovat

Seznam orgánů DF Jana Pernera
Název orgánu Vedoucí orgánu
Katedra informatiky v dopravě doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky doc. Ing. Jaroslava Hyšková, Ph.D.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.
Dislokované pracoviště Česká třebová doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Vzdělávací a informační centrum Praha Ing. Pavla Šáfrová
Zkušební laboratoř AL DFJP Ing. Martin Kohoutek, Ph.D.
Centrum kompetence drážních vozidel -
Výukové a výzkumné centrum v dopravě doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Znalecký ústav DF Jana Pernera Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D.

Studijní oboryEditovat

V akademickém roce 2015/2016 nabízí DFJP v bakalářských studijních programech následující studijní obory:

 • Dopravní management, marketing a logistika (DMML)
 • Management elektronických komunikací a služeb (MEKPS)
 • Technologie a řízení dopravy (TŘD)
  • zaměření Technologie a řízení dopravních systémů (TŘD-TŘDS)
  • zaměření Logistické technologie (TŘD-LT)
 • Dopravní prostředky (DP)
  • zaměření Silniční vozidla (DP-SV)
  • zaměření Kolejová vozidla (DP-KV)
  • zaměření Ochrana životního prostředí v dopravě (DP-OŽPD)
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)
 • Aplikovaná informatika v dopravě (AID)
 • Dopravní stavitelství (DS)

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat