Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

fakulta Univerzity Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, základ jejího vzniku byl položen roku 1992 a oficiálně vznikla 1. dubna 1993. Fakulta je přímým pokračovatelem československé tradice vysokého dopravního školství, po rozpadu Československa byla Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline součástí Slovenské republiky. Kontinuita vzdělávání však byla zajištěna plynulým přechodem mnoha pedagogů právě ze Žiliny. Dopravní fakulta byla pojmenována na počest slavného českého železničního stavitele Jana Pernera.

Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Facultas transportationis
Faculty of Transport Engineering
Nový vestibul fakulty v kampusu Stavařov
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.
ProděkankaIng. Michaela Ledvinová, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jiří Křupka, PhD.
Proděkankadoc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
TajemníkIng. Lucie Tucauerová
Základní informace
MottoSvět je v pohybu - víme jak!
Barva
     
Datum založení1993
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaUniverzita Pardubice - DFJP
Studentská č.p. 95
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon+420 466 036 096
DIČCZ00216275
E-maildekanat.dfjp@upce.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://dfjp.upce.cz/

Součástí DFJP je i moderní Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které bylo otevřeno v září 2013 v Doubravicích v Technologickém areálu Univerzity Pardubice. Své dislokované pracoviště má fakulta v České Třebové. Jejím děkanem je od roku 2017 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Současnost

editovat

Dopravní fakulta Jana Pernera je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru poskytující komplexní rozsah vzdělávání v dopravě, který pokrývá studijní obory dopravně-ekonomické, dopravně-technologické a dopravně-technické včetně dopravního stavitelství.

Fakulta nabízí strukturované studium ve všech třech stupních studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské studijní programy). Všechny studijní programy (kromě Techniky, technologie a řízení letecké dopravy) jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia.

Absolventi naleznou uplatnění v soukromých a státních dopravních společnostech a podnicích, výrobních, stavebních i obchodních firmách, výzkumných a projektových organizacích, státní správě i školství.

Dopravní fakulta Jana Pernera je respektovanou součástí evropského vědeckého prostoru, podílí se na mnoha mezinárodních projektech a je součástí mezinárodní vědeckých sítí, např. the European Rail Research Network of Excellence EURNEX. Od roku 2006 je DFJP také členem Mezinárodní Unie veřejné dopravy UITP (Union of Public Transports).

Součásti fakulty[2]

editovat
Katedry Vedoucí katedry
Katedra informatiky a matematiky v dopravě doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.
Katedra letecké dopravy Ing. Petr Mrázek, Ph.D.
Pracoviště Vedoucí pracoviště
Dislokované pracoviště Česká Třebová Ing. Martin Kohout, Ph.D.
Vzdělávací a informační centrum Praha Ing. Pavla Šáfrová
Výukové a výzkumné centrum v dopravě doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Znalecký ústav Dopravní fakulty Jana Pernera Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Studijní programy a specializace[3]

editovat

Dopravní fakulta Jana Pernera nabízí následující studijní programy:

 • Bakalářské studijní programy (Bc.)
  • Technologie a management v dopravě (TMD)
   • specializace: Dopravní management a marketing (DMM)
   • specializace: Logistika (L)
   • specializace: Technologie a řízení dopravy (TŘD)
  • Dopravní technika (DT)
   • specializace: Provoz a údržba vozidel (PUV)
   • specializace: Elektrická trakce a elektromobilita (ETE)
   • specializace: Stavba vozidel (SV)
  • Dopravní stavitelství (DS)
  • Technika, technologie a řízení letecké dopravy (TTŘLD)
 • Navazující magisterské studijní programy (Ing.)
  • Technologie a management v dopravě (TMD)
   • specializace: Dopravní management, marketing a logistika (DMML)
   • specializace: Technologie a řízení dopravy (TŘD)
  • Dopravní technika (DT)
   • specializace: Provoz a údržba vozidel (PUV)
   • specializace: Elektrická trakce a elektromobilita (ETE)
   • specializace: Stavba vozidel (SV)
  • Dopravní stavitelství (DS)
 • Doktorský studijní programy (Ph.D.)
  • Technika a technologie v dopravě (TTD)
  • Dopravní prostředky a infrastruktura (DPI)

U studijního programu Dopravní technika si studenti vybírají předměty zaměřené na silniční nebo kolejová vozidla.

Reference

editovat
 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. DFJP. Organizační uspořádání. Univerzita Pardubice [online]. 2016-10-15 [cit. 2022-04-13]. Dostupné online. 
 3. DFJP. Studijní programy a specializace. Univerzita Pardubice [online]. 2018-06-28 [cit. 2022-04-13]. Dostupné online. 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat