Dominium (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Dominium může označovat:

  • dominium (anglicky Dominion) – název částí Britského impéria mezi léty 1907–1948
  • panství – původní význam latinského slova (od dominus, pán)
  • dominium speciale – v historii panství přímo podléhající osobě českého panovníka
  • dominium generale – v historii doména spravovaná českým panovníkem (a stavy) z titulu zemského vládce
  • Dominium mundi – světovláda, středověká myšlenka o vytvoření jednotné křesťanské říše

SouvisejícíEditovat