Documenta catholica omnia

Documenta catholica omnia je rozsáhlá elektronická databáze textů, týkajících se dějin západního křesťanství a katolické církve. Je volně přístupná.

Databáze vznikla v roce 2006 a v září 2008 obsahovala mimo jiné úplné texty:

 • Bible:
  • Starý zákon latinsky (Vulgata a Vulgata nova), řecky a v dalších 5 jazycích;
  • Nový zákon latinsky, řecky a v dalších jazycích,
  • Biblické slovníky a konkordance;
  • Biblické apokryfy;
 • Úřední dokumenty katolické církve:
  • Akta všech ekumenických koncilů;
  • Katolické katechismy (Didaché, Tridentský katechismus a další);
  • Dekrety a encykliky papežů atd.
 • Texty západních i východních liturgií;
 • Řehole řádů a kongregací;
 • Římský kalendář a životy některých světců.
 • Spisy různých filosofů, historiků i básníků, významných pro křesťanství, od antiky po novověk, v originále i v překladech;
 • Konkordance k jednotlivým textům a autorům (Bible, Tertullián, Origenés, Kléméns Alexandrijský, Jan Zlatoústý aj.)
 • Papežské dokumenty o jiných náboženstvích.
 • J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio (dokumenty koncilů, 53 svazků);
 • J. A. Fabricius, Bibliotheca latina (středověcí autoři);
 • Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (slovník středověké latiny, 10 sv.)
 • Miklosich – Mueller, Acta diplomatica graeca (řecké středověké dokumenty)
 • Monumenta Germaniae historica (nejstarší dokumenty k německým dějinám a právu, významné i pro nejstarší české dějiny)
 • Martene – Durand, Veterum scriptorum collectio
 • Acta sanctorum Bollandisti (životopisy svatých, zatím 5 svazků) a další.
 • Jmenné a věcné rejstříky k celé databázi.

Celá databáze obsahuje 81 597 souborů, 3 130 milionů slov a zabírá téměř 50 GB, v nichž lze hledat prostředky Google (stav 28. 9. 2008).

Externí odkazy editovat