Doba plných ztrát

Doba plných ztrát je doba provozu, za kterou způsobí největší odebíraný proud stejné ztráty, jako časově proměnný proud ve sledovaném období .

Pro ztráty v třífázovém prvku elektrizační soustavy s rezistancí ve sledovaném období platí vztah:Odtud vyjádřením dostáváme:Protože ale většinou neznáme průběh proudu , ale diagram zatížení , můžeme za zjednodušujícího předpokladu stálého napětí a účiníku vyjádřit přibližnou velikost doby plných ztrát dle vztahu:

Související článkyEditovat