Diagram zatížení

Diagram zatížení je graf vyjadřující závislost výkonu dané sítě nebo vedení na čase. Z hlediska doby sledování výkonu rozlišujeme diagramy denní (doba sledování je 24 hodin), týdenní (168 hod.) a roční (8760 hod.). Měsíční diagram se nesleduje z důvodu přílišného rozdílu jednotlivých měsíců (zima - léto).
Diagramy zatížení mají význam pro řízení provozu elektrizační soustavy.

Externí odkazyEditovat