Doba využití maxima

Doba využití maxima charakterizuje členitost diagramu zatížení. Je to doba, po kterou by muselo zařízení pracovat s maximálním výkonem aby se dodalo ve sledovaném období stejné množství energie jako podle diagramu zatížení s časově proměnným zatížením. Dle délky sledovaného období rozlišujeme doby využití maxima denní, týdenní, měsíční a roční. Pro výpočet platí vztah:
kde je doba sledování a je dodaná elektrická energie za dobu .

Související článkyEditovat