ArchívEditovat


Zdravím. Je mi líto, ale nemohu s Vámi souhlasit. Problematická tvrzení (vdala se proti své vůli) by měla být vždy ozdrojována (je to i v doporučeních) a myslím, že odvolávka na překlad to přece nemůže vyřešit (tzn. pokud to mají špatně (bez zdroje) Němci, musíme to mít špatně (bez zdroje) i my?). Nechal jsem to ale být, nerad bych zabředl do nějakých revertovacích válek... :-) U druhé věci. Tam jsem to řešil radikálně, protože je to zjevný nonsens a jak jsem se tak letem světem díval, tak jsem takové tvrzení nenašel ani na německé, anglické ani polské wiki (takže odkaz na překlad neobstojí), a proto jsem tos smazal. K jakémusi "pronásledování" nekatolíků dochází právě až po smrti Alžběty, ale bylo by zapotřebí to jinak naformulovat a samozřejmě i ozdrojovat. Jinak doufám, že to, že něco vidíme jinak, nezkalí naše "wiki vztahy". :-) --Saltzmann 30. 10. 2009, 22:54 (UTC)

Zdravím, proč by mělo:) Je to Váš názor a do jisté míry i správný. Já mylně (nebo spíše nedoložitelně) předpokládala, že autor čerpal z uvedené literatury. Občas to totiž také tak dělám, ikdyž se poslední dobou snažím vždy uvést zdroj za informaci a ne pouze obecně. Jinak jsem konečně uhnala knihovnu a mám knížky o sourozencích Sisi, no trošku dlouhá doba, co jste mě na články upozornil, ale teď budu zdrojovat a zdrojovat:D Mějte fajn den --Bosquete 31. 10. 2009, 09:38 (UTC)
To manželství opravdu nebylo šťastné. Viz WINKELBAUER, Thomas. Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Wien: Oldenbourg, 1999. (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung : Ergänzungsband ; 34). ISBN 3-7029-0440-9. S. 3-7029-0440-9. (ger) , zejm. kapitola 17.2. (s. 517-528).--Jid 18. 11. 2009, 20:08 (UTC)
Dík za info, škoda že zrovna tyto stránky jsou na google books k dispozici pouze v náhledu:(--Bosquete 18. 11. 2009, 20:28 (UTC)
Když si dílo najdeš v Rakouské národní knihovně [1], tak u ní mají nafocený obsah. Je to poznat i z nadpisu kapitoly - Die gescheiterte Ehe mit Elisabeth Lukretias von Teschen :-)--Jid 18. 11. 2009, 20:34 (UTC)

Jindřich IV. NavarrskýEditovat

Ahoj, podívej se prosím sem. Nechal jsem v diskuzi zprávu. Pokud budeš souhlasit, vrať prosím název do původního stavu a dej vědět i Mercymu, aby mohl revertovat změny, které přesměrování vyvolalo. dík --Jid 18. 11. 2009, 20:27 (UTC)

Původně se stránka jmenovala Jindřich IV. Navarrský a to je chybně! Proto Mercimu napíšu, aby prohodil revert z Jindřicha III. Navarrského na Jindřicha IV. Francouzského, pokud chceš?--Bosquete 18. 11. 2009, 21:06 (UTC)
Jindřich IV. Navarrský je tradiční označení francouzského krále. Trochu se tady projevuje starý průšvih s hesly panovníků s přízvisky. Tento je Navarrský, jiný třeba Chrabrý. V tomto případě může mást jeho přízvisko, protože takto obvykle značíme zemi, kde vládl. Myslím, že ten, kdo by se tomu měl v případě této havárie podřídit není jeho jméno, ale Wikipedie :-). Jiné wiki to elegantně řeší závorkami za jménem panovníka, kam umisťují název nejvýznamnější země, kde vládl. V tomto případě by ideální název hesla vypadal Jindřich IV. Navarrský (Francie). Chtěl jsem se do změn pustit už dávno, ale hesel je tolik a potencionálních svářlivých wikipedistů taky, že jsem na to z časových důvodů rezignoval.--Jid 18. 11. 2009, 21:14 (UTC)
Bohužel s Vámi nemohu souhlasit, navíc žádná z wikipedií (alespoň co jsem teď prošla) nespojuje Jindřicha IV. s Navarou. Obecně se ví, že král navarský vládl ve Francii jako Jindřich IV. nikoliv, že Jindřich IV. Navarrský byl králem Francie. Rozhodně si nemyslím, že by se wiki měla přizpůsobovat a přenášet různé nepřesnosti, naopak měla by se snažit to napravit. Přizpůsobení se bere na zřetel pouze z důvodu vyhledávání. Na naší wiki je běžně, že se bere číslovka k příslušnému vyskloňovanému státu (nejsme Tataři, abychom psali nevyskloňované do závorek, ikdyž je to na de a en wiki běžné). Jste si jist, že je tradiční označení?--Bosquete 18. 11. 2009, 21:24 (UTC)
Prostě myslím, že přízvisko v tomto případě mate. Není to jako u Ludvíka IV. Bavora:( Pokud na tom trváte, napište Mercymu, já se dohadovat nebudu, ikdyž nesouhlasím.--Bosquete 18. 11. 2009, 21:30 (UTC)

Označení funguje v češtině, proto není na jiných wiki.:-) Ale v tomto případě samozřejmě nevadí ani Jindřich IV. Francouzský. Klidně můžeš ten tvar navrhnout Mercymu, chtěl jsem to jen dát ke zvážení. Obecnou debatu bych ale rád dál rozvedl. Jsou jména panovníků, u kterých je přízvisko připojeno těsněji (třeba Karlovci). Pak je závorka s názvem státu vhodným řešením. Myslím, že umělý je spíš současný úzus na české Wikipedii. Nikdo asi nebude hledat Františka Josefa I. Rakousko-Uherského, ale zadá prostě František Josef I. Měl by se mu buď nabídnout rozcestník nebo nejvýznamnější osoba. Pro rozlišení považuji za vhodnější dát za jméno spíš závorku než něco, co se tváří jako přízvisko, ale ve skutečnosti se jedná jen wikipedistický novotvar. Zjevné je to například u Lucemburska. Jindřichem je vlastně i současný velkovéda Henry. Až někdy v budoucnu přijde třeba jeho 7. jmenovec, jak ho odlišíme od Jindřicha VII. Lucemburského, který byl ve středověku císařem? Pro upřesnění - zde bych navrhoval Jindřich VII. Lucemburský (Svatá říše římská) a Jindřich VII. (Lucemburské velkovévodství).--Jid 18. 11. 2009, 21:42 (UTC) PS: Ad závorky. Závorky nejsou ani tak projevem tatarštiny, jako spíše encyklopedičnosti. Ne nadarmo se část encyklopedie nazývá encyklopedické heslo :-). Aby to bylo zřetelnější, odkazuji třeba na rozcestník Lichtenštejnský palác, který jsem nedávno vytvořil. Vzhledem k tomu, že je paláců s tímto jménem několik (a to i v jednom městě), je vhodnější dát za název závorky než psát Lichtenštejnský palác ve Vídni na Fürstengasse. Podobné je to i se jmény panovníků.--Jid 18. 11. 2009, 22:02 (UTC)

Nemohu samozřejmě nepřiznat, že na Tvých závěrech něco je. Ovšem pokud otevřu jakoukoliv encyklopedii tištěnou, kterou mám doma, nenaleznu jako upřesnění za názvem závorky. Ovšem nevylučuji, že taková kniha existuje. Proto by bylo zbytečné se mnou diskutovat o encyklopedických tvarech, protože pro mě je to novodobé pravidlo. Co se rozlišování týká, mě se líbí rozcestníky a další upřesnění pomocí tvaru země či uvedení rodu, to že vládl ještě jinde pod jinou číslovkou se dá vysvětlit v článku. Se závorkami bude ten problém, jak vybrat nejdůležitější zemi. Například u Ferdinanda I. Habsburského, který byl hlavně králem a po odchodu bratra také císařem, umístíme do závorek SŘŘ, Chorvatsko, Rakousko, Uhry, České země nebo pouze vybranou nejdůležitější zemi (současnou či historickou?) a která by to byla?!
Například u zámků, paláců či kostelů je závorkové řešení samozřejmě dobré.
Jindřich VII. skutečně v Lucembursku pod touto číslovkou vládl jako hrabě a rovněž jako císaři SŘŘ mu tato číslovka náležela. Otázka je jestli autor (který jej převedl do literatury), přízviskem myslel, že pocházel z Lucemburska (pak by bylo jako v případě Bavora a Sasa lepší Lucemburčan) nebo proč se to vůbec uvádí, toho se asi nedopátráme. Rozhodně u tohoto panovníka je důležité, že byl císařem více než hrabětem.
A teď zpět k Navarovi, v tomto případě máme štěstí, že Navara se stala součístí Francie, takže žádného dálšího navarrského krále pod touto číslovkou nemáme. Já bych navrhovala jako hlavní stránku mít Jindřich IV. Francouzský a na něj rediry. Jindřich IV. Navarrský můžeme tedy ponechat, kdyby to pod tím někdo hledal. Tak mě napadá, zdá se Navara nepíše jen s jedním r?--Bosquete 19. 11. 2009, 10:36 (UTC)
Včera jsem Mercymu variantu Jindřich IV. Francozský navrhl, protože jsi jí sma navrhla už večer. Pokud by se uváděla v země v závorce, pak určitě historická, protože spousta těch celků už dnes neexistuje. Navíc se mnohé měnily například z vévodství na králosvtví, což způsobilo nové číslování. S přízvisky podle rodiny (Habsburský) je ale problém ještě větší a tady bych navrhl odstranění daleko důrazněji. Například Habsburkové vládli nejen v Říši, ale i v jednotlivých habsburských zemích, ve Španělsku a zvláštní číslování měli ještě jako hrabata (navíc rozdělení do dvou větví). Podobné je to s dalšími velkými panovnickými rodinami. To bych raději viděl tebou navrhovaná a v součastnosti převládající označení - např. Leopold V. Tyrolský. Navarra myslím převládá se dvěma R, ale nevylučuji, že s jedním je to také korektní varianta. --Jid 19. 11. 2009, 11:03 (UTC)
To že jste napsal Mercymu je v pohodě, myslím, že jsme si porozuměli. Jo, s Habsburkama je v tomto ohledu problém, ačkoliv např. u již zmiňovaného Ferdinanda I. to zrovna neplatí, protože ten je takto uváděn normálně (I. je jako Habsburk i císař a král). V pravdě si nedovedu představit, jak bychom zvládli udělat příjmení ze Svaté říše římské:) Se španělskými Habsburky to naštěstí tak složité není, protože vládli jen ve Španělsku a tak se nabízí rozlišení Španělský. Pak ovšem zas nastává problém, co s dětmi např. zažitá Anna Rakouská ze španělské větve Habsburků je tak trošku paradox, který mi není jasný. Při použití rozlišení Rakouský pro druhou větev Habsburků (na císařském trůně) zas nastává problém, že si to část lidí chyběně spojí s Rakouským císařstvím či hůře Rakouskem a pak to pozbývá platnosti.
Takže bych to viděla asi tak, že hlavní jsou přehledné rozcestníky. To zda je hlavní stránkou Boleslav I. Polský či Boleslav Chrabrý nebo Boleslav I. Chrabrý (Polské království) je celkem nepodstatné, pokud to bude přesné a nemůže dojít k žádné záměně:)--Bosquete 19. 11. 2009, 12:52 (UTC)
S Annou Rakouskou, to je právě přízvisko, nikoliv označení země původu (stejně ve Španělsku nevládla, byla francouzskou královnou). Vychází to z toho, že Habsburkové se jako rodina definovali označením rakouský dům, španělsky potom Casa de Austria. Toto příjmení pak nesli i příslušníci rodu ze španělské větve. V tomto případě bych tedy tvar jako přízvisko zachoval, ale do závorky bych přidal životní data, protože měla několik jmenovkyň. Variantu s daty bych však volil pouze tehdy, nastane-li duplicita. Asi bude nejrozumější hodnotit to případ od případu.--Jid 19. 11. 2009, 22:45 (UTC)
Tak to mě nikdy nenapadlo, že to má tuto spojitost. Ostatní Anny jsou u nás Habsburské, takže nevím zda na všechny rediry, tuhle přesunout a umístit rozcestník? Nebo jen nahoru info, že o Annach Habsburských? Aby to pak nebylo složitější.--Bosquete 20. 11. 2009, 11:16 (UTC)

Aby to nebylo tak jednoduché - jako "rakouský dům" se Habsburkové označovali až od ca 15. století, nevím moc, jestli i dřív. Takže středověké Anny by tam spíše nezapadaly (to bych si ale musel ještě ověřit). Bude tedy nutné hodnotit případ od případu. Jako berlička, kterou je však nutné vždy poměřovat s územ v češtině, by mohlo sloužit označení ve wiki země, ve které byla ta která Anna doma ... --Jid 20. 11. 2009, 19:47 (UTC)

Prostě nic není tak jednoduché jak to vypadá:) Podle toho co píšeš mě to utvzuje v tom, že nejdůležitější jsou přehledné rozcestníky. Doma jako rozená či provdaná? Do 15. století by označení Rakouská mohlo být pouze v tom smyslu, že byla dcerou rakouského vévody. Rakouský dům byl pokud vím, až s potomky Filipa Sličného. Jména většinou dělám tak, že dětem králů dávám příjmení dle země či rodu otce. Vždycky také podle ostatních wiki kontroluji, zda neexistují jmenovkyně. Jak je to ale pro vyhledávání uživatelů přehledné nevím. U většiny si to ale mohu dovolit, protože o nich česká literatura neexistuje. Nejvíce se mi nelíbí používání smíšených jmén, počeštěné jméno a původní příjmení či obráceně:/ Takové překlady nemám ráda. Teď jsem si půjčila knížku o Kateřině Medicejské a překladatel její snachu uvádí jako Luisu de Vaudémont, prostě hrůza. --Bosquete 21. 11. 2009, 10:12 (UTC)
Spíš provdaná, jako dítě až zas tak zásadní úlohu většinou nehrála. Připomínám, že 15. století je třeba ještě prověřit, na což by byl asi nejlepší de:Lexikon des Mittelalters. Luisa de Vaudémont mi nevadí, je to asi nejkorektnější varianta. Luisa se v češtině skloňuje, šlechtický přídomek nikoliv (taky neříkáme bez Polyxeny z Pernštejnové, ale bez Polyxeny z Pernštejna) :-).--Jid 21. 11. 2009, 10:26 (UTC)
No, to určitě. S Luisou si mi nepochopil. "De Vaudémont" je cizí, tedy z, stejně jako d'Este či y mezi španělskými příjmeními. Takže správně by bylo Louisa de Vaudémont, tedy oboje cizojazyčně či počeštěně Luisa Lotrinsko-Vaudémontská (dle dynastie), Luisa z Vaudémontu (podle hrabství ve kterém vládl otec) či Luisa Vaudémontská (jako rod pokud nebereme v úvahu sloučení s Lotrinským vládnoucím domem).--Bosquete 21. 11. 2009, 12:29 (UTC)
Pokud není označení v češtině vžité, raději bych použil původní tvar. Vymýšlení dynastických novotvarů vede přesně tam, kde jsme diskuzi začínali. --Jid 21. 11. 2009, 12:41 (UTC)

No, nevím já v žádné literatuře neviděla napsáno Jindřich IV. Navarrský, ale pokud to existuje, pak je to chyba překladatele. Jsem Češka a mluvím česky, proto nevidím důvod, proč nepřekládat. Dělají to tak všechny wikipedie, že jména upravují, a je vžité jména počešťovat.--Bosquete 21. 11. 2009, 16:45 (UTC)

Měl bych takovou metodickou poznámku, kterou jsem psal k výše zmiňovanému králi, takovéto diskuse je lepší vést na diskusních stránkách vlastních stránek a ne na „soukromých“ diskusích. Nicméně, když vidím, že jste se stejně nikam nedostali, tak stále není pozdě tam tu diskusi přesunout... --marv1N 21. 11. 2009, 17:10 (UTC)
Podobu Jindřich Navarrský používá celkem běžně například Tomáš Knoz v monografii o Karlovi st. ze Žerotína [2]. Násilné počešťování jmen přináší spoustu nepříjemností podobných jako přechylování cizinek. Tomu je lepší se opravdu pokud možno vyhnout. Ad marv1N: je tam odkaz sem ... --Jid 21. 11. 2009, 17:13 (UTC)
Jak jste jistě správně pochopil, tak to není dostatečné (a na mé poznámce to vůbec nic nemění). Sám se můžete přesvědčit, že propojení nefunguje tak úplně dobře, když až teprve teď tady zmiňujete snad nejelegantnější východisko: Jindřich Navarrský, který jsem tam navrhoval na začátku rozbíhající se diskuze. --marv1N 21. 11. 2009, 17:54 (UTC)
Jindřich Navarrský moc elegantní není, protože pomíjí jeho titul francouzského krále. Navíc navarrských panovníků Jindřichů bylo více. Co chcete do diskuze zkopírovat, zkopírujte. Nikdo Vám nebrání. Diskuze je ale z části už na obecnější téma, nechal bych ji raději zde. --Jid 21. 11. 2009, 18:01 (UTC)
Já nemám nic proti Jindřich Navarrský (jak uváděl autor knihy), to lze také. Ale spojení Jindřich IV. s Navarrský je zavádějící, protože to ukazuje na to, že v Navaře vládl pod číslovkou IV. a to není pravda.


K marv1N: Tahle diskuze byla vyvoláná mým přenesením stránky z Jindřich IV. Navarrský na Jindřich III. Navarrský. Část diskuze s našimi názory k této problematice tam mohu přenést, to není problém, ale jako celek je to problém, páč řešíme i nesouvisející věci a je to příliš dlouhé, kdo by to četl.--Bosquete 21. 11. 2009, 18:03 (UTC)

Tak jsem to přenesla na diskuzní stránku, aby se k názvu stránky mohli vyjádřit i ostatní. Pokud byste přišli na to, že jsem něco vynechala či naopak přenesla navíc, pak to prosím upravte. Je to poněkud dost textu. Díky --Bosquete 21. 11. 2009, 18:27 (UTC)
Třeba s. 49 ... :-) Ale už toho nechme. Myslím, že se diskuze vyčerpala. Chce to zkrátka vždycky přemýšlet o vhodnosti každého případu a důsledně používat rozcestníky. --Jid 21. 11. 2009, 18:34 (UTC)

ÚpravaEditovat

Ahoj, prečo si zrušila moju editáciu článku Filip V. Francouzský? Určite vypadá lepšie a je to príprava aj na články. Vrátim moju verziu, dúfam, že Ti to nevadí. Pekný večer. --Lalina 24. 11. 2009, 17:56 (UTC)

Tvoje úprava je zbytečná a to že to vypadá lépe je subjektivní. Data u narození dětí jsou informativní a je zbytečné, aby z nich byly linky. Pak je článek přelinkovaný. A nevím, co znamená příprava na článek? Jako doplníš článek o Filipu V.? Když tak příště je lépe nejprve se poradit či informovat, proč co člověk udělal. Běžně se to tu tak dělá. Teď máš u dcery Izabely špatný odkaz. --Bosquete 24. 11. 2009, 18:05 (UTC)
Izabelu som opravila. Tou prípravou myslím to, že wiky by mali byť napísané správne, aj keď článok ešte neexistuje, aby pri napísaní článku všetky wiky zmodrali. Pri každom článku, ak sú červené wiky, zisťujem či, nie sú len nesprávne napísané. A som prekvapená, v koľkých prípadoch to je tak. Pekný večer. --Lalina 24. 11. 2009, 18:26 (UTC)
Nezlob se, ale vůbec nevím, co tím chceš říct. Jak souvisí linkování dat potomků v článku o rodiči se špatnými odkazy? Chtěla jsem tím říct, že je zbytečné linkovat data dětí. Pokud je dítě významné, lze na něj kliknout a v článku o něm data už linkovaná jsou (pokud se chceš mrknout co se dělo ve světě, kdo vládl či se ještě narodil). Navíc předpokládáš, že všichni wikipedisté do stránek let vkládají narození a úmrtí toho o kom vytvořili článek, což ne všichni dělají (i já sama se musím přiznat, že to většinou z lenosti nedělám). Navíc pokud vytvářím seznam potomků a souvisejících členů s osobou, o které píši článek, kontroluji, zda už dané odkazy neexstují, aby byly stejné.--Bosquete 24. 11. 2009, 21:03 (UTC)

Vrcholný středověkEditovat

Prosím zájemce o historii o posouzení tohoto hesla, kde co chybí nebo přebývá, zda je vše srozumitelné atd. Autor často vidí pouze to, co vidět chce, může chápat jinak souvislosti... Vaše postřehy napiště prosím do diskuse k heslu. Děkuji --Di 18. 2. 2010, 10:37 (UTC)

Nový rokEditovat

Ahoj Bosquete, s mírným zpožděním přeju vše nejlepší do Nového roku a to nejen zde.:)--Meluzína 2. 1. 2011, 18:35 (UTC)

Nu ahoj, to je hezké a moc mě to potěšilo. Hlavně by se mi hodilo víc času, nějak nic nestíhám:(

Přeji Ti v tomhle roce všechno dobré. Koukám, že si se pustila do kategorizace, tak ať v tom uděláš pořádek:D--Bosquete 3. 1. 2011, 17:15 (UTC)

Šablona:Sedmnáct provincií NizozemskaEditovat

Dobrý den, informuji Vás, že jsem založil diskusi o smazání šablony Sedmnáct provincií Nizozemska, jejíž jste autorem. Pokud máte zájem, můžete se vyjádřit. S pozdravem --Midi7 27. 1. 2012, 22:52 (UTC)

Dík za info:)--Bosquete 28. 1. 2012, 20:18 (UTC)

Počítáte s dohledáním zdrojů v tomto týdnu? Hezký den, --Vojtech.dostal 8. 2. 2012, 14:57 (UTC)

Dnes se jdu podívat, co najdu v dějinách Nizozemska a pak se uvidí.--Bosquete 9. 2. 2012, 08:29 (UTC)

Jak to dopadlo, mohu mazat nebo mám ponechat? :-) --Vojtech.dostal 11. 2. 2012, 10:05 (UTC)

Knížku (Dějiny Nizozemska od Horsta) mám, provincie tam vyjmenované jsou. Zatím studuju, jak to použít.--Bosquete 11. 2. 2012, 19:00 (UTC)

František Josef I.Editovat

Zdravím, co přesně znamená N.N. na druhém řádku v kapitole Tituly Františka Josefa? --Peche (diskuse) 30. 4. 2020, 12:01 (CEST)