JidEditovat

Na Wikipedii se spolupodílím, protože

  • alespoň informace by měly být přístupné zdarma.
  • mě polévá pot při pomyšlení, že současné články z oblasti historie využívají nebozí studenti nebo dokonce novináři jako zdroj nových poznatků.

Původní záměr psát nové články byl záhy zastíněn prací na úprávě starých. Uplatňovat u hesel z oboru historie striktně pravidla Wikipedie, čekalo by velkou část z nich smazání. Jsou bez pramenů, nestrukturované, slohově na úrovni základní školy.

Také se chci soustředit na úpravy často nepřehledných kategorií.

Vzděláním jsem historik - archivář, zájmy jsou ale samozřejmě daleko širší. Pokud budu moct, posloužím alespoň radou.


Jid (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)