Diskuse:Zasnoubení

Přidat diskusi
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

@Svenkaj:Dobrý den. Zasnoubení je právně neupraveno, ale je to předpoklad, předchozí fáze před uzavřením manželství, protože to je dohoda, slib. Těžko si představit, že by se snoubenci (§ 656 odst. 1 občanského zákoníku) bez této předchozí dohody objevili před oddávajícím a řekli „Ano“. Chápete? Je to tedy samozřejmý předpoklad, nicméně slovo „nutným“ jsem radši odstranil. --194.213.41.2 9. 1. 2021, 12:33 (CET)

@194.213.41.2: Dobrý den, dík za vyjádření. Nechávám si svůj tradičnější názor, že "zasnoubení" a "zásnuby" jsou pojmy spíš spojené s formální slavnostní událostí a ne jen s tím, že si dva lidé třeba při procházce řeknou, že se vezmou. Je-li i ten druhý způsob dnes považovaný za zasnoubení, pak jistě ano. Zdraví--Svenkaj (diskuse) 9. 1. 2021, 14:52 (CET)
Souhlas stačí dle mě až na úřadě. V řadě zemí ani není, manžela vám někdo určí. Diskuze raději u příslušného článku.--Pavouk (diskuse) 10. 1. 2021, 00:58 (CET)
Zde ale nejde o souhlas vůči orgánu veřejné moci, ale o dohodu mezi budoucími manželi. --194.213.41.2 11. 1. 2021, 09:13 (CET)
Tato věta:
  • Nemá žádné právní následky, je právně nevynutitelný, přesto je jako předchozí dohoda předpokladem[ujasnit] k tomu, aby k uzavření manželství následně došlo.[1]
  1. Milana Hrušáková. Heslo „Zasnoubení“. Právnický slovník, 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1
je zavádějící a rozhodně nepatří takto do úvodu, navíc se ještě čechocentricky odkazuje na české právo. Ne každá dohoda o svatbě je zasnoubením, stejně jako ne každá dohoda o uzavření smlouvy je [ústní] smlouva o smlouvě budoucí. Téma tohoto článku je primárně z oblasti kulturně-společenské, právní aspekt je jen doplňkový a závislý na legislativě té které země. --Matěj Orlický (diskuse) 10. 1. 2021, 09:50 (CET)
Bohužel, v českém prostředí platí, že každá dohoda o svatbě je zasnoubením, neboť zákon snoubence zná a pojmenovává tak všechny, kteří manželství chtějí uzavřít. Článek sice je českocentrický, ale to lze napravit rozšířením, nikoli odstraňováním ozdrojovaných informací včetně samotných zdrojů těchto informací. --194.213.41.2 11. 1. 2021, 09:13 (CET)
@Matěj Orlický: Můžete mi říct, proč jde o „pochybné právní výklady“, když jde o citaci zdroje? Máte nějaké lepší? Nebo jste snad větší rodinněprávní kapacita, než prof. Hrušáková? --194.213.41.2 11. 1. 2021, 09:28 (CET)
Český zákon (pro své potřeby) pojmenovává nastávající manžele jako snoubence. Z toho nelze vyvozovat, že snoubenec musel uzavřít dohodu, ani že ta dohoda se nazývá zasnoubení. --Matěj Orlický (diskuse) 11. 1. 2021, 10:32 (CET)
Vyplývá to min. ze zdrojů, když už tedy pomineme logický závěr, že zřejmě neexistují snoubenci bez zasnoubení (opakuji, je to právně neupravená dohoda, která předchází uzavření vlastního manželství). Srov. také výslovně zákon: „… hodlají vstoupit do manželství…“ --194.213.41.2 11. 1. 2021, 13:13 (CET)
Problém jsou právě zdejší chybné sylogismy, jako: zasnoubením vznikají snoubenci, nastávající manželé jsou snoubenci, ergo nastávající manželé museli mít zasnoubení. Snoubenci nejsou „zasnoubenci“ (absolventi zasnoubení). I kdyby to váš zdroj (mám pochybnosti) takto podával, tak do úvodu článku nepatří právní výklad českého zákona, který zavádí fikci dohody o manželství a pojmenovává si ji „zasnoubení“. --Matěj Orlický (diskuse) 11. 1. 2021, 13:46 (CET)
Problémem se mi spíše jeví Váš přístup popírající zdroje a tvrdící, že snoubenci existují bez zasnoubení. Nicméně jsem rád, že jste ozdrojovaná tvrzení již přestal mazat jako „nesmysl“ nebo „pochybné právní výklady“ a že jsme snad dospěli ke kompromisu, kdy český právní stav je v příslušné sekci. Máte-li další informace, bylo by dobré je doplnit. Např. překladem z jiných jazykových verzí nebo také ke kanonickému právu. --194.213.41.2 11. 1. 2021, 14:38 (CET)
Zpět na stránku „Zasnoubení“.