Diskuse:Politická korektnost

Přidat téma
Aktivní diskuseOdstranil jsem část o nepřizpůsobivých - označování Romů za nepřizpůsobivé zjevně nemá s politickou korektností nic společného, spíše naopak, že...

Rozlišování rodů ve slovanských jazycíchEditovat

Citát z dosavadního textu. "Rozlišování rodů v češtině jde tak hluboko, že je rozdíl dokonce v minulém čase sloves, což je rys, který nemá ani slovenština." Vzhledem k tomy, že slovenština je nám tak blízká a ani za těch 12 let jsme ji nemohli zapomenout (zvláště když se v českých rádiích stále hrají slovenské písničky), tak bych se rád zeptal autora příspěvku, co tím měl na mysli. Slovenština přece v minulém čase sloves rozlišuje rody. Na ukázku písnička Hany Hegerové - Čerešne:

Ako mladé dievča už je to za nami
Po stromoch som liezla s našimi chlapcami

Slovenština nerozlišuje v koncovkách sloves rody v množném čísle, ale to je spíš slovenština výjimkou v západoslovanských jazycích, protože třeba polština rody rozlišuje:

Panowie robili (pánové dělali)
Kobiety robiły (ženy dělaly)
Chłopcy śmiali się (kluci se smáli)
Dziewczyny śmiały się (holky se smály)

Je ovšem pravda, že v polštině je gramatika ještě více politicky nekorektní, protože tam existuje v množném čísle rod mužsko-osobní (týká se všech mužských podstatných jmen osobních, ne životných, tedy všeho, co se týka jakékoliv osoby rodu mužského) a rod ne-mužsko-osobní, dříve politicky nesprávně rod žensko-věcný (týkající se žen a věcí). Takž ten rod ne-mužsko-osobní (který existuje jen v množném čísle) se týka i podstatných jmen rodu mužského životného, pokud se nejedná o osobu. V češtině je například pes rodu mužského životného, takže v množném čísle máme "psi plavali". Ale v polštině je:

psy pływały (psi plavali)

Takže bych citovanou větu doporučil nahradit takto: "Rozlišování rodů ve slovanských jazycích jde často tak hluboko, že je rozdíl dokonce v minulém čase sloves." Ledaže by měl autor na mysli něco jiného.

--Luděk 09:23, 6. 12. 2004 (UTC)

Jde o špatnou formulaci. Měl jsem na mysli příčestí množného čísla.
Je pro mne novinkou, že polština má stejný problém jako čeština.
-- Vít Zvánovec 09:49, 6. 12. 2004 (UTC)

Někde jsem zaslechl, že se tato vlastnost (mužsko-osobní a ne-mužsko-osobní rod) zformovaly někdy v 16. století, ale krk na to nedám. V každém případě pak dochází k takovýmto perličkám (píšu česky, ale s polskou gramatikou):

žena a pes plavali (měkká koncovka, protože pes je životný)

Ale když se k nim připojí ještě jeden pes, tak náhle máme:

žena a dva psy plavaly (protože dva psy nejsou mužsko-osobního rodu)
až na to že ti vaši „psY“ s píšou psi je to fajn. Je ale vidět, že jazykovědně jste pouhý teoretik kolego. takže ti psi plavali s „i“.--DeeMusil 10:44, 25. 4. 2008 (UTC)

--Luděk 10:01, 6. 12. 2004 (UTC)

Další perlička je Eisnerova věta: "Viktorie, císařovna indická a královna anglická, a její řidič vypadli z auta." -- Vít Zvánovec 10:53, 6. 12. 2004 (UTC)

Rozlišování rodů v češtině II.Editovat

Citace: "Rozlišování rodů v češtině jde tak daleko, že je rozdíl dokonce v množném čísle minulého příčestí, což je rys, který sdílí s polštinou, ale nemá jej ani slovenština nebo ruština."

I v této verzi mi však není ten argument moc jasný. V češtině totiž není rozdíl jen mezi rodem mužským (životným) a zbytkem světa, ale vlastní koncovku má i množné číslo rodu středního. Takže máme:

 • Pánové stáli.
 • Hrady stály.
 • Ženy stály.
 • Kuřata stála.

Máme tedy dvě hypotézy o tvaru příčestí minulého v množném čísle:

 1. v rodu mužském neživotném je stejné jako u rodu ženského.
 2. v rodu ženském je stejné jako u rodu mužského neživotného.

Ptal jsem se v jedné jazykové konferenci a tam mi řekli, že tuto vlastnost má kromě češtiny ještě tradiční forma hornolužičtiny, srbochorvatština a slovinština. Nerozlišování podle rodu mají slovenština, dolnolužičtina, bulharština, makedonština a východoslovanské jazyky.

A polština, jak jsem psal dříve, má v množném čísle jen dva rody. Kromě toho dodám, že v polštině je ještě zvláštní forma pro smíšené skupiny u číslovek hromadných (liczebnik zbiorowy) a souvisejících věcech. Řekněme, že máme manžele (tedy on+ona). Když Poláci chtějí říct "každý z nás byl", tak jsou tyto varianty:

 1. dva chlapi: każdy z nas był
 2. dvě ženské: każda z nas była
 3. pár (on+ona): każde z nas było (tedy aplikují rod střední, který se v polštině nazývá "nijaki")

Prostě bych tam ty jazyky nijak nemíchal. Když už, tak by stačilo napsat, jak to je v češtině a moc nerozpitvávat, jestli je v tom čeština nějakou výjimkou či pravidlem.

A když už jsem u té polštiny, tak tam v podstatě neexistují nebo se nepoužívají ženské tvary některých povolání, protože jim to zní směšně či znevažujícně:

 • ředitelka: pani dyrektorka - pouze v mateřské škole, jinak pani dyrektor
 • poslankyně: pani posel (jako u mužů)
 • ministryně: pani minister (jako u mužů)
 • doktorka: pani doktor
 • atd.

Prostě mi není jasná ta věta a souvislost jazyků.

--Luděk 18:13, 7. 12. 2004 (UTC)

Střední rod není podstatný. Důležité je, že se rozlišuje mezi muži a ženami, přičemž muži mají přednost.
Asi by partii o lingvistické gramatice chtělo podstatným způsobem rozšířit. -- Vít Zvánovec 18:31, 7. 12. 2004 (UTC)

Není mi jasné, proč autor uvádí "rozdíl [...] v množném čísle minulého příčestí" (snad jediný rozdíl v "genderovitosti" češtiny a slovenštiny), když následujúcí příklady "pekař a pekařka či sekretář a sekretářka" by fungovali i ve slovenštině docela stejně ("pekár a pekárka, sekretár a sekretárka"). Tak jak ty věty následují za sebou, vypadá to (alespoň na mne to tak působí), jako by tím autor chcěl vyjádřit nějakou logickou souvislost (mezi minulým příčestím a pekařkou) - následující věta začíná spojkou "Proto", což naznačuje kauzalitu. -- Viliam Búr 195.46.70.44 08:07, 20. 6. 2005 (UTC)

Minulé příčšestí znamená rozdíl v dělal x dělala, dělěli x dělaly. Protože to exituje, znamená PC důsledné přechylování, tedy paralelní uvádění obou rodových alternativ... Pokud víte jak by se to dalo opravit stačí nad článkum klinknout a editovat na napsat to správně. Editujte s odvahou --Li-sung 08:18, 20. 6. 2005 (UTC)


Rádoby vtipný příkladEditovat

Viz [[1]], první věta.--84.129.111.110 00:43, 24. 2. 2005 (UTC)

V angličtině možná, ale v češtině bych to bral jako urážku. Li-sung 13:37, 24. 2. 2005 (UTC)

NeověřenoEditovat

Článek obsahuje řadu pochybných (subjektivních) tvrzení, která nejsou vztažena ke zdroji (ani orientačně). Navíc Zde popisuje věci spíše podle USA reálií, což ovšem opomíná čtenáři sdělit - například řada termínů uváděných jako nekorektně vnímaných, je v našich podmínkách běžně úžívána a případný náhled na ně jako nekorektní je superminoritní, pokud vůbec existuje (pacient, homosexuál, indián, eskymák). Článek je vlastně kritikou PK, kterou popisuje pouze v cizineckých reáliích a mate čtenáře. Krom dodání zdrojů vyžaduje i značné přepracování, protože s encyklopedickým textem nemá nic společného! Cinik 07:24, 4. 11. 2006 (UTC):

ciniku! clanek jsi samozrejme nasel opet stalkovanim me osoby. Nicmene se smazanim (ci nejeke drasticke upravy zde) souhlasim.
Pmp
Hnutí politické korektnosti je v USA a tím víc u nás typické i tím, že bojuje proti výrazům, které většina lidí jako hanlivé nevnímá (nebo původně nevnímala, dokud je toto hnutí nezpochybnilo). Nicméně o tom, že i u nás homosexuálové (pod vlivem původně amerického hnutí) prosazují upřednostňování výrazu gay, nebo že v některých oborech (třeba v psychoterapii) se považuje slovo pacient za nemístné (a je nahrazováno třeba slovem klient) a že čeští stoupenci gender studies se (poněkud nemístně) snaží implantovat do češtiny americkou genderově-gramatickou ideologii, snad nejde mít rozumné pochyby – i když to samozřejmě je možné konkrétněji dokládat. A i když mnozí Romové se nestydí nazývat sami sebe cikány, nelze pochybovat o tom, že v médiích je slovo "cikáni" považováno za nepatřičné ze zcela obdobných důvodů, z jakých v Americe jsou nevhodná slova black nebo eskymák. Skutečnost, že v Česku hnutí politické korektnosti nemá mnoho nadšených stoupenců a že s ním většina lidí nesympatizuje, nesouvisí s tím, jestli je téma jako takové encyklopedicky významné nebo jestli je idea hnutí v článku správně popsána. Pokud se někdo cítí článkem popuzen, měl by napsat konkrétně, které pasáže ho osobně dráždí.
Pokud někdo chce dohledat a doplnit zdroje, určitě tím článku prospěje. Ale podle mého názoru článek přiměřeně kvalitně vysvětluje pojem a ve vysvětlujících pasážích není účelné každé slovo v každém článku dokládat citacemi. Citace by byly na místě v pasážích zabývajících se například konkrétními událostmi nebo osobnostmi spojenými s hnutím politické korektnosti, s historií a původem tohoto termínu atd., nikoliv s jeho obecně známým a rozšířeným významem. --ŠJů 18:24, 4. 11. 2006 (UTC)
muzu te ujistit ze slovni spojeni jako black lady, black man, black people jsou bezne v usa pouzivane a nikdo je nepovazuje za urazlive.
Pmp
Zdá se mi, že článek má být o jakémsi hnutí, ne o politické korektnosti samotné, pak má nepatřičný název.   Zanatic ʡ 18:30, 4. 11. 2006 (UTC)
Zanatic: Mimo oblast „tvrdé“ (pozitivistické) přírodní vědy tomu tak zpravidla bývá, že pojmy neexistují "samy o sobě", ale jsou svázány s určitým paradigmatem, společenským hnutím atd., které je v určitém významu a kontextu zavedly a zpopularizovaly. (Ostatně je tomu tak často i v exaktních oborech.) Většina termínů má konkrétnější význam, než jaký by vyplýval z hypotetického obecného významu příslušné slovní složeniny. --ŠJů 07:14, 5. 11. 2006 (UTC)
Pmp: o tom, že některé „politicky nekorektní“ výrazy nejsou většinou vnímány jako urážlivé, nepochybuji – ostatně totéž jsem napsal v úvodu svého předchozího příspěvku, takže jsi vlastně vyjádřil souhlas s mým tvrzením i s obsahem článku. Právě to je pro hnutí politické korektnosti příznačné, že bojuje proti výrazům, které běžné populaci připadají normální a neurážlivé. --ŠJů 07:14, 5. 11. 2006 (UTC)


takže cikán je automaticky nepřispůsobivý a neplatiič? moc pěkný příklad politické korektnost....nevíte, náhodou, jestli je američan s alžírskými předky taky Afroameričan?

Podívejte, článek je hluboce POV, takže tohle nemusíte brát vážně - problém je v tom, že se ho ještě nikdo neobtěžoval důkladněji upravit...Pokud jde o Alžíroameričany, na en wiki se píše, že "In the United States the term is generally used for Americans with sub-Saharan African ancestry.", překládat asi nemusím. Alžírsko subsahrarská Afrika není, tudíž Alžíroameričan není Afroameričan. Osobně se domnívám, že takový je Arab American (Araboameričan, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_American), nejsem si ale jistý, jestli je Alžírsko arabská země. Ovšem myslím, že tato informace je pro českou Wikipedii zbytečná. --Váš Mostly Harmless 14:54, 21. 11. 2007 (UTC)

ZamknutíEditovat

Z důvodu pokračující revertovací války mezi dvěma uživateli jsem článek dočasně zamkl. Pánové, zkuste se domluvit raději zde v diskusi. --Dezidor 23:00, 20. 5. 2008 (UTC)

(Zkopírováno z mé pošty:) Vzhledem k tvému opakujícímu se přetahování se Cinikem o podobu hesla jsem jej dočasně uzamkl. Bylo by dobré, kdybys tam napsal své důvody pro tebou prosazovanou podobu. --Dezidor 23:14, 20. 5. 2008 (UTC)
Fajn, dobrá tedy. Spíš než o „podobu“ (celého článku) zřejmě jsou jablkem sváru ty dva externí odkazy ([2], [3]). Můj názor je ten, že do hesla patří, rozvíjejí ho nebo ilustrují, co je v něm řečeno. Mají ale jednu chybu: dotýkají se Izraele. Dokonce ani neříkám, že na Izraeli (nebo Izraelcích) něco kritizují (druhý zmíněný má formu zprávy a obsahuje stanovisko obou stran, první je veden decentně, a své závěry vyvozuje s použitím logické argumentace a žádné demagogie, která je bohužel pro dané téma docela častá). Takže těmi skutečnými „důvody“ vzniklé situace nejspíš bude asi to, že není politicky korektní v čemkoli kritizovat Izrael, ať už oprávněně či neoprávněně. Neříkám, že tam ty odkazy musejí i přes moji mrtvolu být, ale pokud by to mělo být 50 na 50, pak je lepší, aby čtenář toho hesla měl možnost přečíst si některé z těch odkazů, než se o této (konkrétní) tématice vůbec nedostat, protože ho nějaký Cinik (aniž by si to přečel, nebo jen po zběžném prolistování) zcenzuroval. Nepřekvapí mě, pokud bude mít plná ústa nároků na encyklopedický článek, ale vím, že to nebude ten pravý důvod. --Hidalgo944 23:48, 20. 5. 2008 (UTC)

Podle mého názoru tam dané odkazy vůbec nepatří, neboť jednak neodpovídají danému tématu, jednak jsem nepoužitelné vzhledem k naprosto nedostatečné kvality. Externí odkazy článku politická korektnost mají demonstrovat téma, nikoliv sloužit jako záminka k umisťování politické propagandy.

Český článek je typickou protiizraelskou propagandou, nachází se na stránkách, které nelze za nezávislé považovat ani omylem a není ozdrojovaný, používá ve velkém rozsahu demagogii, když zatajuje podstatná fakta (např. u monologu okolo slova únos opomíná fakt, že Hamás je pro většinu civilizovaného světa teroristickou organizací. Potom už by celá triáda ovšem nevyšla ani zdaleka tak pěkně). Rozhodně také nepíše o klasické politické korektnosti.

Druhý příklad má tentýž problém a je příliš dílčí - jistě existují tisíce jednotlivých slov, tak proč zrovna o Nakbě? Tím spíše, že i obvykle naprosto nekorektní člověk má právo být pobouřen tím, že Nakba - Katastrofa je termín, který Palestinci, jakož i spousta dalších Arabů, používá pro vznik Izraele (nikoliv vyhnání Arabů, ale pro samotný vznik tohoto státu), přičemž jedním dechem dodávají, že katastrofu je třeba zažehnat - zničením tohoto státu a zahnání Židů do moře. Názor, že časově omezené extremistické propagandě by neměl být ve slovníku přidáván tak velký význam, jistě není podstatou politické korektnosti. Na závěr: přečtěte si prosím příspěvek mého ctěného kolegy, který odůvodňuje, proč by tu ty články měly být, nemohu si pomoci, ale přímo z něj čiší, že smyslem obou externích odkazů je propagace protiizraelské propagandy, aby se k ní čtenář mohl snadno dostat. --Cinik 04:05, 21. 5. 2008 (UTC)

Kdyby si Cinik první odkaz opravdu důkladně přečetl a nehledal tam jen to, co chce najít, nemohl by něco takového v životě říci. To, že první externí odkaz není žádným nástrojem pro politickou propagandu, je zřejmé až po jeho kompletním důkladném přečtení. Druhou podmínkou k dospění k tomuto závěru je nezaujatost nebo nedpředpojatost k problematice, které se dotýká. V tomto názor Cinika odmítám a myslím si, že jen obšírně sděluje: musí to být podle mě, protože nejsem schopen se domluvit.
Druhý odkaz: Proč zrovna o Nakbě? Proč ne? Pokud je v tom článku konflikt dvou ideologických stran o zakázání jednoho slova (doslova vyškrtnutí ze slovníku), tak je to podle mě přesně to, co do tohoto hesla patří (a tím, že se o tom Cinik zmiňuje vlastně popírá své vlastní argumenty). Mě osobně tato informace přijde nesmírně zajímavá a považuji za tragicky mylné cenzurovat tento odkaz pro čtenáře hesla jenom proto, že „stojím na jedné straně barikády“. A nakonec: moje odůvodnění, proč by tu ty články měly být, je toto: ty články jako externí odkazy tohoto hesla sem patří a mohou tu být, a je lepší, když čtenář tohoto hesla má možnost na ně kliknout, přečíst si je a sám se rozhodnout, jestli je přijme nebo zavrhne (na základě jeho vlastního přesvědčení), než aby někdo kontroloval, co on má či nemá vidět. To, kam se přikloní, už necháme na něj. --Hidalgo944 16:25, 21. 5. 2008 (UTC)

Nemohu si pomoci, ale můj vážený zaujatý oponent pouze zopakoval své stanovisko a napsal, že jsem zaujatý. Možná, ale nejsem o nic více zaujatý, než on. Každopádně jeho definice politické korektnosti je výrazně menšinová? --Cinik 16:30, 21. 5. 2008 (UTC)

ŘešeníEditovat

Myslím si, že je to pat a navrhuji toto: správce poprosím o odemčení stránky, s tím, že já ani Cinik se nebudeme přetahovat o ty externí odkazy – změnu (podle vlastního uvážení a pokud to bude považovat za vhodné), udělá někdo třetí. --Hidalgo944 16:25, 21. 5. 2008 (UTC)

Tak co kdybyste to dodržovali?! --Doktory 20. 7. 2008, 07:18 (UTC)

Jak dlouho ještě?Editovat

Jak dlouho ještě nebudu smět připsat krásný eufemismus "plnoštíhlost"? --Doktory 19:11, 9. 6. 2008 (UTC)

Kritika - odstranění = POVEditovat

Namísto ozdrojování kritiky nebo její přepsání byl celý odstavec bez nárady smazán. Autor výmazu tak jednoduše říká, že žádná kritika neexistuje. Přitom googletestem se můžeme dobrat opaku. To je dle mého POV, v tomto případě konkrétně gendrově orientovaný POV. Uděluji NPOV. --DeeMusil 9. 10. 2008, 14:01 (UTC)

Neříkám, že žádná kritika neexistuje, snažil jsem se dva roky netkuntý celkově zpochybněný článek dostat do přijatelného stavu odstraněním hrubě POV a neozdrojovaných částí. Pokud se ti zdá, že je tam něco POV, bylo by dobré to prodiskutovat konkrétně, opravit nebo smazat. Takhle se s tím dá těžko něco dělat. Honza Záruba 21. 10. 2008, 17:56 (UTC)
Pokud máte na mysli Vaše smazání jakékoliv kritiky a vložení homosexuální propagandy a glorifikace politické korektnosti, pak jste se opravdu vyznamenal... pokud jste si vědom, že kritika existuje a přesto jste ji smazal, pak s Vámi není něco v pořádku. Podezírám Vás z propagace... --DeeMusil 21. 10. 2008, 21:41 (UTC)
Tak co je konkrétně tam teď POV? Kterou homosexuální propagandu jsem vložil? Jakou glorifikaci politické korektnosti jsem vložil? Myslím, že v současné době článek obsahuje jen fakta, ne názory ani z jedné strany. Pokud ne, co je POV? Upřímě řečeno, čekal jsem, že když se nebude někomu moje úprava líbit, bude revertovat, teď je tam zpochybňující šablona stejně a textu podstatně míň. Honza Záruba 21. 10. 2008, 21:47 (UTC)
No vidíte, a je to především Vaše zásluha, tak vůbec nechápu, čemu se divíte...--DeeMusil 21. 10. 2008, 21:53 (UTC)
Já se ničemu nedivím, já bych chtěl konkrétní diskuzi o konkrétních nedostatcích současné podoby článku. Dočkám se ji? Honza Záruba 21. 10. 2008, 21:55 (UTC)
Tak jsem to znovu prošel a zjistil jsem, že jste ani nic nepřidal... ono to jen tak tím přeskupením odstavců vypadalo... Takže odstranění kritiky považuji za POV, neboť kritika existuje. Stačí si pročíst některé projevy hlavy státu. Vraťte tam odstavec a případně ozdrojujte (byl tam zmíněn odkaz na knihu jakéhosi kritika...), nebo zaměňte za jiné kritické názory. Pokud však snad na tom pracovat nechcete, tak prostě vraťte co tam bylo a dál na tom nepracujte a to ani mazáním. --DeeMusil 21. 10. 2008, 23:33 (UTC)
Tak znovu: V čem je současný článek POV? Ano, chybí kritika, ale dle mého názoru chybí i podpora, je-li to naopak, co konkrétně je tam POV? A úhly pohledu se ozdrojováním nestanou NPOV. Honza Záruba 22. 10. 2008, 07:36 (UTC)

Zpráva o aféře BátoraEditovat

Nevím proč v obecném článku by měla být zmínka o jednotlivé události IMHO hodně vzdáleně související. Nějaký logický důvdod....ani jako příklad mi to nejpřijde dobré protože to IMHO není typický případ pro politickou korektnost.......minimálně nadpis bych aspoň změnil na Aferá Bátora apod....--H11 26. 3. 2011, 08:35 (UTC)

Já opravdu, ale opravdu nevím, :c) proč by to v tom článku nemohlo být. navrhuji ponechat a odkazovat na aféru Bátora, na aféry, skandály a kauzy máme dokonce kategorii: Kategorie:Politické skandály v Česku.--DeeMusil 26. 3. 2011, 19:48 (UTC)
Tak důvod je , že je to jednotlivá zpráva , a nevidím v tom příkladu zrovna charakteristickou věc pro článek o politické korektnosti , jen to že sem tam ono sousloví vyskytovalo....--H11 27. 3. 2011, 11:09 (UTC)

Pseudoaféra se jmenování pana Bátory zjevně jedním z typických případů politické koreknosti je, na druhé straně si zasluhuje maximálně tak zmínku ve výčtu s případy podobnými, ne celý odstavec. --Dezidor 27. 3. 2011, 16:23 (UTC)

A připište si svého svého oblíbeného teoretika všeho (daleko větší ambice než fyzikové ve své teorii všeho) ještě do článku heydrichiáda a v čem jí spatřuje dnes. Pak už bude konzervativní plevel snad rozeset dle vaší libosti. Snad další generace wikipedistů bude mít větší rozum a nebude tu cpát svazácky názor tohoto vrchního komentátora do všech témat, protože snad dostane rozum a nebude považovat Václava Klause za odbornou autoritu ke všem tématům. Jen je mi opravdu s podivem, že když je kryptofašista nekorektně nazván fašistou, tak je oběť politické korektnosti. --Elm 30. 3. 2011, 16:14 (UTC)

POVEditovat

Odstavce 3 a 4 citují kritiku z pera jednoho odpůrce P. K. Působí to, jako kdyby někdo chtěl odsoudit pol. korektnost coby nebezpečnou neomarxistickou ideologii, ale chtěl to převléci do povrchního wiki-kompabibilního kabátku. Kritiku je nezbytné přesunout do sekce "Kritika", případně ji rozšířit a určitě ji doplnit o obhajobu. --FDominec 18. 8. 2011, 11:59 (UTC)

1. Nemáte pravdu, je tam citováno více autorů, dokonce jde o nejlépe doloženou pasáž celého článku. 2. Jde o definici pojmu, takže to patří do definice. 3. Jistě. Pravdou je, že zrovna politická korektnost je něco, co se ani tak nehájí jako spíše v praxi praktikuje. --Dezidor 23. 8. 2011, 10:24 (UTC)
Trvám na tom, že současná podoba definice hrubě neodpovídá standardům Wikipedie. Je tam citován A. Browne, anonymní kritici politické korektnosti a nakonec V. Belling. Citace nějaké osoby nezajišťuje nestrannost a věcnost.
Postoj A. Browne pol. korektnost v zásadě odsuzuje, je to jeden z úhlů pohledu. Do definice možná patří, bude-li doplněn jinými. V. Belling tvrdě odsuzuje zastánce p. k. jako manipulátory a jeho výpad v definici nemá co pohledávat. --FDominec 24. 8. 2011, 10:30 (UTC)
O nevhodnosti výlučného citování jediné strany v definici vypovídá i to, že u anglického článku nic takového není. Český článek přitom na angličtinu odkazuje a je zčásti jeho překladem. Jednostranné postoje do něj byly doplněny dodatečně.
Navrhuji vrátit šablonu POV, dokud nebude článek odpovídat minimálním požadavkům na nestrannost. Zdůrazňuji, že tento požadavek se netýká mého názoru na téma článku, chci jen dodržování NPOV. --FDominec 24. 8. 2011, 10:44 (UTC)
Spíš než šablonu by bylo lepší s tím něco udělat. Pokud ty citáty spíše polemizují a kritizují než definují, je možné je přesunout z úvodu do samostného odstavce např. kritika?--Ladin 24. 8. 2011, 11:01 (UTC)
Citace zaručuje, že je tvrzení vydáváno jako názor a ne jako fakt. K Bellingovi lze mít jistě výhrady z hlediska jeho definice zdůrazňující roli veřejnoprávních médiích, ačkoliv ta nadnárodními společnostmi vlastněná soukromá mají daleko větší význam, ale polemika s tímto by byla vlastním výzkumem. Skutečnost, že byla část článku kdysi přeložena z anglické Wikipedie (mimochodem, pokud je to pravda, by tam pak měla být šablona toto uvádějící) není sebemenším důvodem, proč by měl text kopírovat její podobu i do budoucna. Z praktického hlediska by to bylo navíc nerealizovatelné, ale i kdyby hypoteticky bylo, nevidím pro takovýto postup opodstatnění. Jinak s Vámi souhlasím, že článek by měl být rozšířen, to platí ovšem o řadě zdejších textů. --Dezidor 24. 8. 2011, 11:03 (UTC)
OK, tak pojďme ty jednostranné kritické názory aspoň přesunout z definice pojmu do kapitoly "Kritika" (protože nic jiného odstavce 3 a 4 nejsou). Jinak si soudní lidé budou muset myslet o cs.wikipedia něco opravdu nepěkného. Současný stav je opravdu špatně. Časem by měla být doplněna vyjádřeními i z druhé strany, ale to spíše jen pro úplnost. --FDominec 24. 8. 2011, 21:19 (UTC)
Myslím, že současná podoba je taknějak v pořádku. Ano, možná chybí definice ze strany zastánců PK, ale ta lze jistě doplnit. A ano, nemusí to být v úvodu, ale článek teď nic jiného než úvod nemá, vždyť je to pahýl. Pojďme to tam přidat a ono se to časem vystříbří. Každopádně bych předem varoval že přidávat definice zastánců PK jako fakta se jistě setká s odporem a bude třeba to napsat stylem "A říká B o C", což je takový politicky korektní styl wikipedie.--DeeMusil 25. 8. 2011, 05:25 (UTC)
Tak jsem to přesunul a doplnil. Kdyby vám to přišlo špatně, pojďme to probrat. Jde mi o to, aby wikipedie dodržovala NPOV. --FDominec 25. 8. 2011, 09:52 (UTC)

Smazání podkapitoly "Příklady politicky korektních eufemismů"Editovat

Vážení autoři článku Politická korektnost, dovolil jsem si smazat podkapitolu "Přiklady politicky korektních eufemismů". Nejdříve jsem přemýšlel, jak ji předělat, aby byla rozumná a nezaujatá, ale už od základu je tak podjatá, nepodložená zdroji a vůbec nesmyslná, že jsem se rozhodl ji raději zaříznout. Uvedu pár příkladů neskutečných pitomostí:

 • Co má znamenat, že Cikán > Rom > nepřizpůsobivý? Že všichni Romové jsou "nepřizpůsobiví"? WTF???
 • Co má znamenat Homosexualita > Odlišná sexuální preference? Prosím autory o zjištění významu slova "preference". To totiž obsahuje volní složku. Je sexuální orientace založena na volním jednání?
 • Co má znamenat Postižený > hendikepovaný, osoba se sníženou schopností pohybu a orientace? Existují postižení negativně ovlivňující schopnosti pohybu a orientace?
 • Co má znamenat Černoch > ... > africký Američan? Takže když potkám v Praze na Václaváku zahraničního studenta z Ghany, tak je to "africký Američan"?
 • Je nutné vypisovat seznam hanlivých jmen různých národností a jejich neurážlivou formu? Je nutné vypisovat urážlivě znějící názvy nemocí a jejich lidsky-důstojnou formu? Nestačilo by napsat, že politická korektnost se snaží vyhýbat pojmům, které se mohou někoho dotknout?
 • Odkud se bere označení Pacient > uživatel zdravotnické služby? A odkud se berou ostatní uvedené příklady? Kde je odkaz na nějakou autoritu, která to tak stanovila? Nenudil se spíš někdo u počítače a nenapsal na Wikipedii, co mu zrovna přišlo na mozek?
 • Proč se vůbec podkapitola jmenuje Příklady politicky korektních eufemismů? Kdo říká, že politicky korektní výrazy jsou eufemismy? Eufemismus je zjemněný výraz označující drsnou či nepříjemnou realitu. Tady ale nejde o zjemňování reality, nýbrž o výrazy, které nikoho neuráží. Tento nadpis obsahuje odsouzení politicky korektních výrazů a to na Wikipedii nepatří, ať už je autor jakéhokoliv názoru. O názorech se diskutuje na Novinkách.cz, na Wikipedii se píšou ověřitelná fakta. S pozdravem --ondrejlangr 19. 11. 2011, 21:20 (UTC)
Vy si pane z nás snad děláte legraci.
 • Cikán > Rom > nepřizpůsobivý - jasně ozdrojováno.
 • Homosexualita > Odlišná sexuální preference - význam slova "preference" je v tomto kontextu naprosto nevýznamný, důležité je pouze to, že je toto slovní spojení často použáváno jako politicko-korektní náhražka slova "homosexualita".
 • Postižený > hendikepovaný - totéž co u homosexuality
 • Černoch > ... > africký Američan - je tam jasně uvedeno, že se jedná o použití v USA
 • Omyl, nejsou to žádné "urážlivě znějící názvy", ale přirozené názvy, které byly změněny v rámci politické korektnosti. A tento článek "překvapivě" pojednává právě o politiké korektnosti.
 • Pacient > uživatel zdravotnické služby - časté užití, můžete si to vygooglit
 • Politicky korektní výrazy jsou eufemismy. Zjemňují realitu zcela zjevně, a to tak, že z jazyka odstraňují výrazy, které by někoho mohly urazit. Pokud vám to nedochází, doporučuji vám, abyste si pokud možno co nejpečlivěji přečetl celý článek o politické korektnosti a až posléze z něj něco mazal. --Kohelet 22. 11. 2011, 08:21 (UTC)
Legraci si nedělám, své argumenty a požadavek na smazání podkapitoly myslím zcela vážně.
 • "Cikán = nepřizpůsobivý" není jasně ozdrojováno, ten článek, který je přiložení, pojednává o lingvistickém vývoji pojmu "nepřizpůsobivý", nezabývá se vyvracením či potvrzováním tvrzení "každý Rom je nepřizpůsobivý". Pojem "nepřizpůsobivý" nemůže být použit na Roma, který např. vystudoval vysokou školu, má stálé zaměstnání, svůj dům, atd., atd., atd.
 • Vaše tvrzení, že "Homosexualita > Odlišná sexuální preference - význam slova "preference" je v tomto kontextu naprosto nevýznamný, důležité je pouze to, že je toto slovní spojení často použáváno jako politicko-korektní náhražka slova "homosexualita"." je zřejmě výsledkem Vašeho vlastního výzkumu. Toto tvrzení nemáte čím jiným podložit a proto nemá na Wikipedii co dělat.
 • Co je "přirozený název"? Zase výsledek Vašeho vlastního výzkumu?
 • Pacienta, ani uživatele si googlit nebudu. Googlení není vhodným podkladem k článku na Wikipedii.
 • Politicky korektní výrazy nejsou eufemismy, protože "nezjměmňují realitu". Naopak používají neutrální pojmy. A článků o politické korektnosti jsem četl víc než dost (i když to je zcela irelevantní).

Na vymazání podkapitoly trvám. --ondrejlangr 22. 11. 2011, 10:51 (UTC)

 • Je to jasně ozdrojováno. Pojednává o lingvistickém vývoji pojmu "nepřizpůsobivý" a jasně z něj vyplývá, že dnes toto slovo znamená totéž co Rom a také zmiňuje to, že se tak stalo z důvodu politické korektnosti. Rom, který vystudoval vysokou školu (je jich jako šafránu), se dnes zpravidla za Roma nepovažuje, stejně jako se nepovažuje za nepřizpůsobivého.
 • Vaše argumenty jsou k smíchu. Neumíte vyvrátit moje tvrzení, že význam slova "preference" je v tomto kontextu naprosto nevýznamný a chcete na něj zdroj? To vidí každý soudný člověk, jenom vy zřejmě ne. Pojem "Odlišná sexuální preference" je snadno dohledatelný na internetu a vyskytuje se především na genderově korektních stránkách a publikacích.
 • Přirozený název = název daného jevu před příchodem politické korektnosti.
 • To je lež. Jsou to eufemismy. Zcela zjevně naplňují defninici eufemismu: "zlehčování, zjemňování, přikrášlující pojmenování špatné nebo nepříjemné skutečnosti." Slovo cikáni má negativní konotace, tak se nahradí slovem Romové, dokud i ono nezíská negativní konotace a tak pořád dál. Koneckonců je to uvedeno i v tomto článku, že se jedná o eufemismy, tak nevím, proč jste to tvrzení nesmazal a nedoložil patřičnými zdroji, že se nejedná o eufemismy. Patrně proto, že takové zdroje neexistují. Mimochodem, je mi naprosto jasné, z jakého soudku byly ty články, které jste četl, a stejně tak je mi jasná i vaše politická orientace. Ale to je, jak jste sám napsal, zcela irelevantní. --Kohelet 22. 11. 2011, 11:57 (UTC)
Technická poznámka: Protože si tu začínáme vytvářet pěknou flamewar, navrhuji naši diskuzi nějak strukturovat a specifikovat body, na kterých se neshodneme. Navrhuji kapitoly sporu očíslovat a následně si vyjasnit, kde se naše postoje rozchází, prostě určíme místo, kde se paradigmaticky neshodneme. V článku pak můžeme uvést oba náhledy na věc (s tím, že ozdrojování svého postoje si každý zajistí sám). Navrhuji následující dělení kapitol a přikládám k nim své postoje (následně očekávám Vaše názory):
 • Téma 1: Cikáni -> Nepřizpůsobiví
 • Téma 2: Homosexualita -> Odlišná sexuální preference
 • Téma 3: Přirozený název vs. Neutrální název
 • Téma 4: Eufemismus vs. Neutrální pojem
(Pokud jsem na nějaké téma zapomněl, doplňte ho, prosím)
 • ad1.): a) Váš argument o tom, že "Rom, který vystudoval vysokou školu (je jich jako šafránu), se dnes zpravidla za Roma nepovažuje" je irelevantní. Znám Romy, kteří vysokou školu vystudovali a kteří se ke své národnosti hlásí. I kdyby byl ale i jen jediný Rom, který zároveň vystudoval vysokou školu a hlásí se ke své národnosti, nemohli bychom (ze zákonů logiky) souhlasit s tvrzením, že >>Rom = Nepřizpůsobivý<<. Proto považuji rovnítko mezi pojmem "Rom" a "nepřizpůsobivý" za nepřípustně generalizující a z toho důvodu nevhodné.
b) V článku, který je u zde přiložen jako zdroj, nikde nemohu najít nic, co by se dalo pochopit jako jednoznačné tvrzení "Nepřizpůsobivými se myslí Romové". Spíše v něm nalézám argumenty pro to, že nálepka "nepřizpůsobivý" je vysoce problematická. Příkladem mohou být výroky citovaného prof. Hauseblase ("Žádné jednoduché označení se nehodí úplně. Rozdíl v civilizaci je tak zásadní, že se nedá překonat jen pojmenováním") či Evy Lehečkové ("Není to ani ze zlé vůle, ani ze senzacechtivosti, z potřeby upoutat. Média často chtějí jen zkratky, aby zpráva nezabrala moc času nebo místa"). Sami autoři článku píší: "Vzniklá nálepka označila všechny stejně – ať už posílají děti do škol a pracují, nebo je nechávají chodit do heren a sami pobírají dávky.", čímž podporují mé tvrzení, že "nepřizpůsobivý" není politicky korektní pojem, nýbrž nálepka. Článek neobsahuje místo, kde by bylo doporučení jakékoliv autority k onálepkovávání Romů jako "nepřizpůsobivých". Podle článku vznikl pojem v důsledku hledání nálepky.
c) Výhrady mám i vůči článku samotnému. Jedná se o komerční novinářský text, který se zabývá problémem, který náleží spíše do kategorie akademických odborných textů.
b) Jsem ochoten přistoupit na tvrzení, že pojem "nepřizpůsobivý" někdy bývá mylně považován za politicky korektní, ačkoliv tak tomu ve skutečnosti není.
 • ad2.): Pokud máte k dispozici "genderově či politicky korektní publikaci", chtěl bych vědět, která to je.
 • ad3.): a) S pojmem "přirozený" název nemohu souhlasit. Pojem "přirozený" používali a používají všichni totalitáři všech směrů, aby podložili svou pravdu. Za tímto pojmem se může skrývat prakticky cokoliv, je dokonale ohebný.
b) Tvrdím, že politicky korektní pojmy jsou především pojmy neutrálními, které neobsahují hodnotící složku. Zatímco pojem "Cikán" byl dříve běžně používaný (a Vy byste tvrdil, že je to "pojem přirozený"), v průběhu dějin získal negativní konotace, které z něho učinili urážku. Podobné změny v užívání pojmenování národů můžeme vidět v pojmech "Eskymáci-Inuité", "Indiáni-Původní obyvatelé", atd. V minulosti se často stávalo, že název udělený minoritě majoritou byl hanlivý. Některé minority si na to zvykly (např. Kvakeři), jiným to vadí, některé se ozvaly až v posledních letech. Nevidím důvod, proč příslušníkům minorit odepřít právo pojmenovat je tak, jak pojmenovávani být chtějí. Předpokládám, že Vy byste taky nechtěl, kdybyste se přestěhoval na Moravu, aby Vás hanlině titulovali jako Čížka, nabo na Slovensko, kde by Vás zvali "Čehúnem".
 • ad4.): Otázku Eufemismus nebo Neutrální název vnímám v podtatě stejně jako předchozí téma: zatímco eufemismus něco zakrývá či banalizuje, neutrální název se pouze vyhýbá negativním konotacím. Jako příklad eufemismu můžeme uvést kauzu ministra Kocourka; ten na tiskové konferenci oznámil, že "odklonil" 16 milionů, aby se k nim nedostala manželka, se kterou se právě rozváděl. Naproti tomu oslovení Roma jako Roma je záležitost, která se týká pouze slušnosti a určitého lidského respektu k dotyčnému. --ondrejlangr 22. 11. 2011, 15:51 (UTC)
 • ad1.): a) Fail. Tvrdíte, že "I kdyby byl ale i jen jediný Rom, který zároveň vystudoval vysokou školu a hlásí se ke své národnosti, nemohli bychom (ze zákonů logiky) souhlasit s tvrzením, že >>Rom = Nepřizpůsobivý<<." To je ale v přímém rozporu s tím, že je označujete za Romy, neboť velká část cikánů se vůbec za Romy nepovažuje, naopak se hrdě označují za cikány. To je fakt, který byste měl vědět.
b) To asi musíte být slepý. Hned první věta "Když se řekne "nepřizpůsobiví", snad každému se vybaví Romové." hovoří za vše. Jak jsem vysvětlil výše, nikdy nemůže existovat 100% identifikace cikán = Rom = nepřizpůsobivý. Dále tvrdíte, že "nepřizpůsobivý" není politicky korektní pojem, nýbrž nálepka. To je ovšem směšné, protože ve článku se nachází věta "V polovině devadesátých let se hledala politicky korektní nálepka. " Tím vaše tvrzení padá, protože jste si ho vlastně vyvrátil sám.
c) Pokud máte lepší akademicky odborný text, tak ho zde uveďte.
d) Pojem nepřizpůsobivý je politicky korektní, tak to tvrdí i článek a vnímá ho tak většina lidí. Vaše tvrzení je nesmysl.
 • ad2.): Pojem "odlišná sexuální preference" se vyskytuje např. zde, zde, zde, a zde.
 • ad3.): a) To mě ale naprosto nezajímá, já jsem vám kýženou definici slova "přirozený" už poskytl: je to "název daného jevu před příchodem politické korektnosti" (což je asi počátek 70. let)
b) To je ale podstata politické korektnosti. Vytváření nových, eufemistických nálepek, které zlehčují původní skutečnost, s tím, že pokud nějaké pojmenování získá negativní konotace, použije se nové, těmito konotacemi nezatížené. Mimochodem, žiji na Moravě a s oslovením "Čížek" jsem se v životě nesetkal. Vše záleží jen na chování daného etnika: když se cikáni chovají špatně, všichni je nenávidí a v důsledku toho získává slovo "cikán" negativní zabarvení. To samé platí i pro všechna ostatní etnika.
 • ad4.): Opět vás musím odkázat na výše uvedenou definici eufemismu, asi nejste schopen pochopit, že neutrální pojmenování může být zároveň i eufemismus. Jinak vše podstatné už bylo řečeno výše. --Kohelet 22. 11. 2011, 18:07 (UTC)

Netriviální informace na wikipedii by měly být doloženy, a to mi v diskutovaném odstavci schází. Řešením je smazáním odstavce a nebo přepracování s uvedením příkladů včetně souvislostí, ovšem s lepšími zdroji (Vzhledem k tomu, že se jedná o často politicky účelově užíváné téma, nejlépší by byly odborné zdroje).

 • K Cikáni -> Nepřizpůsobiví: ve zdroji je obecná zmínka o hledání politicky korektní nálepky, ale současně je tam vyjádření profesora Hausenblase, že „výraz "nepřizpůsobivý" lze vyložit jako plošné obvinění“. To je podle mě přímo opak politické korektnosti. Pokud je opravdu termín Nepřizpůsobiví politicky korektní, chtělo by to lépe doložit.
 • Jediný další zdroj v odstavci je u Eskymáků, ten by se snad dal přijmout, ale chybí informace o tom, že se jedná opravdu o policky korektní termín.

Dále odstavec obsahuje už jenom nedoložené informace včetně podivných novotvarů jako První národy a zbytečně paušalizujícího a nepodloženého tvrzení v názvu odstavce, podle kterého politicky korektní = eufemismus. --Ladin 5. 12. 2011, 10:28 (UTC)

Mohu se zeptat, jak proboha mohl někdo dojít k názoru, že slovo "Nepřizpůsobivý" je politicky korektní formou slov "Cikán" či dokonce "Róm"? Jedinou politicky (či spíše politicky-identitárně) korektní formou je z těchto tří pojem "Róm" (pokud má odkazovat k vlastní etnické příslušnosti osoby) zatímco "cikán" a "nepřizpůsobivý" je labelem s podobným významem, jehož politicky korektní formou by nejspíš byl výraz "sociálně vyloučený", hojně používaný v politce i v akademické literatuře. Pejorativní charakter slova "nepřizpůsobivý" je ostatně diskutován již ve zdroji pod článkem. Někteří editoři by si zřejmě měli o politické korektnosti a identitární politice přečíst více. Politická korektnost opravdu není jen eufemismus, za kterým se skrývají stejné významy. --Ergotoxin (diskuse) 11. 3. 2014, 09:07 (UTC)

NPOVEditovat

Vidím, že článek již měl před pěti lety šablonu NPOV, ale byla odstraněna, aniž by se cokoliv vyřešilo. Proto ji vrácím. Tento článek uvádí zásadně jenom názory silně vyhraněné konzervativní pravice (V. Belling, kardinál Duka, Echo24, Reflex, Neviditelný pes) a vůbec se nedozvíme, kdo tedy tu politickou korektnost vymyslel a prosazuje (samozřejmě se naráží na liberální levici, ale kdo konkrétně? může to někdo nějak doložit?). Článek ve mně jenom utvrzuje dojem, že takzvaná politická korektnost je jenom slaměný panák, proti kterému hrdinně pod praporem svobody vytahují zastánci určitých politických proudů. --Zik (diskuse) 12. 5. 2016, 14:33 (CEST)

Ptat se, kdo konkretne prosazuje ten ci onen socialisticky koncept, je nesmysl. Kdo prosazoval nacionalismus? Tezko rict, ale poslednich 150 let ceskych dejin bez nej nelze pochopit. Navic sam pojem "to be politically correct" (cesky "byt uvedomely") svou podstatou ukazuje, ze nekdo musi takovy soud rozhodnout a vynest. To neni jako byt tlusty ci mit kulata zada. Konkretni priklad z CR z posledni doby je napr. HateFree. U nej je znamy puvodce i financovani (viz napr. "Láska za 40 milionů: Kampaň HateFree má učit Čechy toleranci. Podle odborníků vyhazuje peníze", DNES, 26. 1. 2017). Osobni svedectvi vypadaji potom nasledovne: https://web.archive.org/web/20170905104624/https://www.davinciprague.cz/clanky/hate-speech-aneb-jak-umlcet-hlas-internetu/
Je to slameny panak a vymysl "zastancu urcitych politickych proudu"? 94.230.156.130 8. 9. 2017, 15:50 (CEST)
P.S. Server wikihow.com ma ilustrativni clanek "How to be politically correct", v nem se uvadi napr. "Don't assume that people are heterosexual and monogamous.", "Limit the amount of religious terms in your language, especially when speaking in groups of people." Prakticka aplikace potom je retusovani krizu na kostelich v ramci tolerance: https://web.archive.org/web/20170903083028/https://www.novinky.cz/ekonomika/447999-lidl-na-obalech-vyrobku-umazava-krize-z-reckych-kostelu.html 94.230.156.130 8. 9. 2017, 16:51 (CEST)

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 1 externí odkazy či reference na stránce Politická korektnost. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 21. 8. 2018, 18:31 (CEST)

Hlavní témataEditovat

@Dezidor:"Občas dochází k situaci, kdy nastane rozpor mezi politicko-korektními tématy a masmédia si nejsou jistá, které politicko-korektní dogma podporovat. Tato situace je obzvlášť zjevná v otázce přístupu západního světa k islámu a islamofobii na straně jedné, a feminismu a práv homosexuálů na straně druhé."

Nedává to smysl. Jak má člověk vědět, co tím chtěl autor říct? Mně nepřijde nic zjevného na obou přístupech. Odstavec potřebuje vysvětlit rozdíl v oněch přístupech. A mimochodem, úplně z toho křičí POV.

P. S.: Odkaz na zdroj nefunguje.

... a tak, už jsem našel ten článek. Wikipedie přece nemá odkazovat na blogísky kdejaké ultrakonzervativní katoličky? (Nebo obecně jakýkoliv výrok prezentovat jako (třebas ozdrojovaný) fakt.)

Prosím autora o přepracování. Jednak do srozumitelné formy (opravdu každému nebude "zjevné", v čem se přístupy kříží) a jednak do neutrální encyklopedické podoby. ("masmédia si nejsou jistá, které (...) dogma podporovat" - Jako fakt? Tohle nevypadá jako encyklopedicá informace.).

A nakonec to může celé smazat, protože ten zdrojový článek nedává smysl. Jedna paní má Názor, který zveřejnila. Ten názor není nikým konfrontovaný. Já sám bych ho rozcupoval na kousky.

Já čtu: "Je to tak a tak.[zdroj]". Správně bych měl číst: "Jistá psycholožka Wanda Skowronska zveřejnila úvahu o (...)." Ale to rozhodně nepatří do encyklopedie. Jo... mohlo by se to přesunout do části "Kritika".

Případně to přepracuji sám, ale původní význam bude zásadně posunut.--Hrdlodus (diskuse) 30. 5. 2019, 16:54 (CEST)

Ano. Článek je ve webovém archivu. Zdrojem je web organizace nazvané Population Research Institute, stačí se informovat i v encyklopedickém článku o ní na enWiki: en:Population Research Institute: „PRI describes itself as "a non-profit research group whose goals are to expose the myth of overpopulation" as well as "human rights abuses committed in population control programs, and to make the case that people are the world's greatest resource." It operates programs against the advancement of contraception, sterilization, and abortion.“ Je vcelku zjevné, že nejde o žádný nestranný vědecký institut. Jako takový by měl být - pokud vůbec - takový názor v článku uveden jako názor autorky, s jistotou ne jako fakt. --Bazi (diskuse) 30. 5. 2019, 19:24 (CEST)
Zpět na stránku „Politická korektnost“.