Mostly Harmless (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)
Uživatel již na projektu nepůsobí a nemá v plánu své působení obnovovat. Pro případnou komunikaci použijte kontaktní formulář.
Všechny editace licencovány do public domain
Všechny své textové příspěvky uvolňuji bez dalších výhrad jako volné dílo (do public domain). V případě, že to právní řád neumožňuje, poskytuji právo dílo užívat jej pro jakýkoliv účel, a to bezpodmínečně s výjimkou podmínek vyžadovaných příslušnou právní úpravou dané země. Uvědomte si prosím, že ostatní uživatelé nemusí nabízet totéž.