Diskuse:Národní přírodní památky v Česku

Přidat téma
Aktivní diskuse

Další NPPEditovat

Právě jsem vytvořil stránku Net primary production, která taky používá zkratku NPP. Mohl by, prosím, sem dát někdo polorozcestník (nebo vsuvku nebo jak se tomu nadává..), že z NPP se dá dostat i tam? (Já se pak podívám, jak se to dělá) Díky Hidalgo944 01:30, 24. 6. 2007 (UTC)

Spor nad Kirkovou editacíEditovat

Tchoři, jedna věc je nesmyslné názvosloví, které není odvozeno od skutečné povahy chráněného území. Ti soudruzi dobře vědli, proč něčemu říkají "státní přírodní rezervace". Článek má definovat a tam se má popisovat, jak to funguje, nikoliv kopírovat poučky ze zákona. --Kirk (diskuse) 21. 12. 2013, 11:16 (UTC)

Mně se to názvosloví nijak špatné nezdá. Špatné se mi zdá prosazovat pomocí Wikipedie novátorské definice na základě soukromého zúženého chápání slova „národní“.--Tchoř (diskuse) 21. 12. 2013, 11:23 (UTC)
Národem není a nikdy nebyla Česká republika. Dodávám, že listina základních práv a svobod přímo zakazuje odnárodňování, což také znamená, že není přípustné, aby se všichni občané České republiky shrnovali pod etnonymum Češi. Vše, co je odvozeno od státu má korektní přívlastek STÁTNÍ. --Kirk (diskuse) 21. 12. 2013, 11:27 (UTC)
Nemyslím si, že by bylo nepřípustné označovat všechny občany České republiky Čechy. Národ může být chápán i tímto způsobem. Myslím si, že mj. chybně předpokládáte, že někdo nemůže být součástí více národů a že když ho označuji za X, tak mu tím nějak bráním, aby se zároveň považoval za Y.
Ale tohle všechno není pro tuto debatu zase tak podstatné. Přineste relevantní zdroje k národní přírodní památce, ať je o čem debatovat. Připomínám, že smyslem Wikipedie je zobrazovat realitu, nikoliv se snažit o nějakou korektnost a cenzurovat většinový pohled na základě vlastního filosofování wikipedistů.--Tchoř (diskuse) 21. 12. 2013, 11:37 (UTC)
Po E.K.:Národní zájem a podobné formulace je obvyklý úzus používaný v různých zemích světa. Myslí se tím státní (zájmy). Podobně je to např. u pořadí národů na olympiádě. Proto si myslím, že tam může původní formulace zůstat. --Packa (diskuse) 21. 12. 2013, 11:40 (UTC)
Pro mě je to tedy vcelku jasné, v první řadě je tedy třeba doplnit, kterého národa se to týká, neb co je tím národem/těmi národy myšleno. Případně kterých národů se to týká pro upřesnění. Lepší varianta je použít zdravý selský rozum a formulovat v pojmech jednoznačných a nadřadících, jak to udělal kolega user:Kirk.--Rosičák (diskuse) 21. 12. 2013, 12:06 (UTC)
Pro mě je takovéhle prosazování dost specifického názoru na určitý problém jednoznačně v rozporu s Wp:Žádný vlastní výzkum. --Mates (diskuse) 21. 12. 2013, 12:18 (UTC)
„v první řadě je tedy třeba“ – to je jaksi Vaše soukromá potřeba, na které Wikipedie nezávisí. Pokud Vás to trápí, pište třeba na ministerstvo životního prostředí. Osobně bych tipoval, že nejčastěji se rozumí Češi, ale je možné, že nějaká národní přírodní památka je významná zároveň i pro jiné národy.--Tchoř (diskuse) 21. 12. 2013, 12:40 (UTC)
  1. Nemůžeme si vymýšlet vlastní terminologii, národní přírodní památka je definována zákonem a Wikipedie příslušné termíny přebírá.
  2. Vysvětlovat není třeba, stačí odkaz na ten zákon. Nebudeme zde provádět vlastní výzkum termínů.
  3. Pokud mají moravští nacionalisté pocit, že je tato terminologie nějak diskriminuje, můžou si stěžovat třeba v senátním výboru pro lidská práva nebo nějaké jiné instituci k tomu určené. Wikipedie ale není vhodný prostor pro takový boj.
  4. Totéž platí pro Národní park a další analogické pojmy. Netahejme stejnou diskusi na mnoho míst.

--egg 21. 12. 2013, 13:06 (UTC)

Tak ono pré vysvětlovat není třeba - no tak to je zajímavé, že alespoň před časem tady ještě platilo pravidlo, že článek má být napsán tak, aby neuzaujatý čtenář bez problémů pochopil oč v něm jde. Holt časy se evidentně změnily. --Kirk (diskuse) 21. 12. 2013, 13:47 (UTC)
Však on nezaujatý čtenář bez problémů pochopí,oč jde. Omlouvám se, že to musím říct, ale z mého hlediska jste spíš Vy velice zaujatý čtenář. Váš vlastní názor na věc do článků prostě nepatří. --Mates (diskuse) 21. 12. 2013, 14:05 (UTC)
Formulace národní až nadnárodní je fakticky trochu zavádějící, zase státní až nadstátní zní trochu divně. Co třeba třeba ".. objektů významných v celostátním až mezinárodním měřítku." --Ojin (diskuse) 21. 12. 2013, 17:28 (UTC)
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.
— zákon č. 114/1992 Sb. § 35 odst. 1

Zdůrazněno mnou. --egg 21. 12. 2013, 19:44 (UTC)

Držte se prosím přesně definice podle ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. Nemá cenu se o tom tady hádat z nějakého nacionalistického hlediska. Klidně si myslete, že NP Šumava patří nejen národu českému, ale i národu vietnamskému. To je úplně fuk. Termín "státní" je také zavádějící, protože mnohé Národní přírodní rezervace, NPP a NP obsahují i soukromé pozemky, takže tím pádem nejsou zcela státní.--Don Pedro (diskuse) 21. 12. 2013, 22:48 (UTC)

Zpět na stránku „Národní přírodní památky v Česku“.