Diskuse:Kuřáku, smrdíš!

Aktivní diskuse

KategorieEditovat

Jako vandalismus označují tuto akci i zdroje v článku dokazující významnost. Definice vandalismu je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Tam se toto ničení majetku vejde. Proto revertuji. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2012, 09:57 (UTC)

Jak myslíte, ale přijde mi to zvláštní a protismyslné. Rumové pralinky přeci taky nebudeme kategorizovat jako alkohol. Šárka Praha (diskuse) 4. 9. 2012, 13:50 (UTC)
A pokud by měl být do kategorie Vandalismus zařazen tento článek, tím spíše by do ní měl být zařazen článek o graffiti. Šárka Praha (diskuse) 4. 9. 2012, 14:28 (UTC)
Pokud je sporné řazení do některý kategorií, bylo by řešením spornou informaci nejprve uvést v textu a doložit zdrojem (např. info o tom, že tato kampaň má něco společného s vandalizmem, s grafiti a pod.). Pokud bude doložena v textu, bude už méně sporné řazení v kategorii.
Co jsem se tak díval do zdrojů, opravdu se tam mluví o vandalství, ale nikde o grafiti, spíše o sprejerství. Nejsem si jist, jestli je to to samé. Btw. pralinky neobsahují alkohol :-) --Ladin (diskuse) 4. 9. 2012, 14:40 (UTC)
Protože je zřejmě tato kampaň nezanedbatelnou částí populace považovaná za vandalismus, tak bych článek do této kategorie zařadil. To ovšem podle mě platí i pro graffity. Kategorie myslím neslouží k jednoznačnému rozškatulkování, ale ke sloučení podobných článků a snazší navigaci čtenáře. --Hynas (diskuse) 4. 9. 2012, 14:51 (UTC)
Graffiti jako celek určitě nejde vložit do kategorie vandalismus. Avšak některá konkrétní graffiti tam určitě patří, jako třeba Graffiti v pražském metru. --Jowe (diskuse) 4. 9. 2012, 15:17 (UTC)

Vandalismus a trestný čin poškozování cizí věci jsou téměř jedno a totéž. Vzhledem k tomu, že tuto právní kvalifikaci volí i policisté citovaní ve zdrojích, tak souhlasím se zařazením hesla do kategorie Vandalismus. Ten sice není podstatou kampaně, ale je jejím základním prostředkem. U hesla graffiti bych si už tak jistý nebyl, protože je mnohdy tvořeno legálně, se souhlasem majitele objektu. (Ačkoli to je zjevně menšina případů.) --egg 4. 9. 2012, 15:00 (UTC)

Já si jednak nemyslím, že by vandalismus a trestný čin poškozování cizí věci bylo jedno a totéž (v prvním případě jde o pojem s poměrně neurčitým obsahem, to druhé je víceméně jednoznačný právní termín), jednak bych ze skutečnosti, že určitá (jaká?) část populace považuje tuto kampaň za vandalismus, nevyvozoval, že to musíme automaticky zaškatulkovat do kategorie Vandalismus. To bychom taky mohli vyvozovat, že církevní restituce patří do kategorie Krádeže (nebo nějaké podobné), protože je určitá část populace považuje za krádež. Tímto způsobem by se některé články mohly dostat do naprosto protichůdných kategorií. Je pak otázkou, jestli zrovna toto je záměr. Uvádím to jako náměty k zamyšlení. Šárka Praha (diskuse) 4. 9. 2012, 15:09 (UTC)

Pokud jde o mne osobně tak já zde vidím mnohem obecnější problém - totiž to zdali je vhodné a společensky únosné dobrou věc (zde protikuřáckou kampaň) prosazovat za cenu ničení cizího majetku (tedy společensky zcela nevhodně). Řekl bych sám za sebe, že právě toto celou kampaň dehonestuje a snižuje její autoritu a účinnost v očích nejširší veřejnosti. Zdá se mi, že její autoři toto nemají dobře rozmyšlené a promyšlené. 62.168.13.130 4. 9. 2012, 15:13 (UTC)
Ano, to se dostáváme do roviny postoje k samotné kampani. Do určité míry je to něco podobného jako kauza bratří Mašínů. Různí lidé můžou mít na ně různé názory, protože pro jedny je podstatné, že bojovali proti komunismu, tj. za správnou věc, pro jiné to ovšem jsou vrazi, protože někoho zabili. Také v případě této kampaně je určitě legitimní otázkou, zda jsou zvolené prostředky (poškozování cizího majetku) adekvátní povaze cíle, kterého dotyční chtějí dosáhnout. Jestli to třeba zájem na ochraně majetku proti poškození tímto způsobem důležitější, než zájem na ochraně života a zdraví nekouřením. Na tuto otázku si ovšem může odpovědět každý jinak (a my to tady samozřejmě nevyřešíme). Bude to vždy nejednoznačné. A právě pro tu nejednoznačnost si myslím, že by to do té kategorie nemělo být zařazováno. Šárka Praha (diskuse) 4. 9. 2012, 15:24 (UTC)
Jestli jsou prostředky kampaně legitimní tu nejenže nevyřešíme, ale ani bychom řešit neměli, tato diskuse by se měla zabývat pouze podobou tohoto článku, ne názory na podobu kampaně. --Byrnjolf 4. 9. 2012, 16:36 (UTC)

Co se týče mě, tak se mi zdá kategorie Vandalismus relevantní. Sice nejde o klasický „bezdůvodný“ vandalismus, protože nápisy sledují jasný cíl, každopádně je však kampaň veřejností často jako vandalismus vnímána, i z právního hlediska jde o vandalismus. Naopak odstraňuji kategori Zločin, protože alespoň podle současného trestního zákoníku ČR jsou zločinem pouze závažné trestné činy (se sazbou nad pět let). --Byrnjolf 4. 9. 2012, 16:36 (UTC)

Podívejte se prosím do Kategorie:Zločiny na její definici. --Silesianus (diskuse) 4. 9. 2012, 16:42 (UTC)
Podle definice kategorie je to OK, ale samotná ta definice je divná. Proč kategorie Zločiny míchá dohromady zločiny i přečiny? Můžu založit kategorii Přečiny, ale v právu se nevyznám, tak nevím, jestli by v tom nebyl nějaký háček. (A také si nejsem jistý, jestli se mají kategorie v mezinárodní encyklopedii orientovat podle současné právní úpravy ČR.) Současná situace, kdy máme dvě hlavní kategorie – jednu pro jednotlivé druhy trestných činů, druhou pro konkrétní spáchané trestné činy – pojmenované Trestné činy a Zločiny, když zločin je z právního hlediska pouze podmnožinou trestného činu, mi přijde matoucí. --Byrnjolf 4. 9. 2012, 16:59 (UTC)
Protože zločin je slovo obecné, nemající pouze právnickou definici? --Silesianus (diskuse) 4. 9. 2012, 17:04 (UTC)
V kategorii zločin jsou jinak zařazeny jen nesporné zločiny - u této aktivity je však sporné, zda jde či nejde o zločin. Nicméně vandalství i graffity to je (viz zdůvodnění Fafrina níže). Proto kategorie vandalství a graffity ano, nikoliv zločin. --Hynas (diskuse) 5. 9. 2012, 10:41 (UTC)

Třetí názor - kategorie: Pro Vandalismus i Pro Grafitty(i když u toho je to na hraně - pokud ovšem za grafity bereme i čmáranice na hospodských záchodcích a pompejských zdech, pak ano.). Určitě nikoliv pro Zločin. Projekt přímoé vyzívá k poškození cizí věci/sprejerství/vandalismu. (V olomouci máme posprejovanou PdF). I kdyby třeba projekt původně k tomuto nenabádal, ve výsledku je mnoho výtvorů jednoznačně takto klasifikovatelných. Pokud se ve vandalsví objeví třeba Smeatanova tykadla čí Týcovi semaforoví panáčci (a oboje bylo potvrzeno soudně), myslím, že zařazení kategorií do tohoto kontextu je zcela na místě. Kategorie jsou samozřejmě u sociálních jevů a reálného světa vůbec většinou velmi zjednodušující a zobecňující. S tím je třeba počítat a nemá cenu s tím bojovat. Na místě je třeba spíše doplnit a rozšířit článek tak, aby zařazení v jednotlivých kategoriích dostalo relavantní kontext a kategorizace nepřehlušovala samotný obsah článku.--Fafrin (diskuse) 4. 9. 2012, 22:22 (UTC)

Souhlas. Je to zjevně vandalismus i graffity; s tím zločinem je to sporné a tak trochu zbytečné, když je tu už ten vandalismus, tak ho tam nedávat. Nevím, proč se zase řeší taková drobnost, když na cswiki jsou desetisíce článků, které potřebuje vyřešit vážnější problémy. Zagothal (diskuse) 17. 9. 2012, 22:14 (UTC)
Zpět na stránku „Kuřáku, smrdíš!“.