Diskuse:Kolín

Aktivní diskuse

V záhlaví tabulky s údaji o Kolínu je titulek Český Brod. To je nějaký záměr, opomenutí, vandalizmus...?--Karel 22:04, 27. 12. 2005 (UTC)

Bužan, nebo Vužan?Editovat

Konečně jsem se dozvěděl, podle čeho se jmenoval známý kolínský zvon. V různých publikacích o Kolíně a chrámu sv. Bartoloměje se však píše o zvonu jménem Vužan či Vůžan. V Kolíně je též Vužanova ulice . Nevím tedy, jestli se jedná u jména Bužan o překlep, nebo to je jiná varianta jednoho jména.--Pajast 13:01, 17. 8. 2007 (UTC)

Je Práchovna bašta?Editovat

Opravil jsem chybný odkaz na slovo bašta. Nejsem si ale jistý jestli kolínská Práchovna odpovídá definici bašty. V současnosti stojí osaměle a myslím že pokud byla užívána ke skladování prachu bylo tomu tak i v minulosti. Navíc k čemu by v těch místech byly hradby dobré? --Vyky 14:15, 17. 9. 2007 (UTC)

No - já našel řadu článků, které baštu potvrzují. Namátkou [1], [2], [3] . --Postrach 14:25, 17. 9. 2007 (UTC)

Nepochybuji o tom že se jí tak říká. Šlo my spíš o to jestli je to z odborného hlediska správné označení. Definici která je uváděná v článku bašta (opevnění) ta stavba podle mě neodpovídá. Ostatně i tento text [4] naznačuje že se vždy jednalo spíše o osamělou věž než součást hradeb. --Vyky 18:39, 17. 9. 2007 (UTC)

Podle současné terminologie baštou není! Ovšem uvědomte si, že dotyčné názvosloví vznikalo ex post. Středověká označení bývala zpravidla značně vágní. Koneckonců v roce 1497 byla věž označena jako “bašta nad mlýnem podskalským”. Současná odborná literatura by však stavbu téměř určitě nazývala věží a nikoli baštou a mluvila by o stavbě plnící funkci předsunutého fortifikačního zařízení. Slovníkové heslo v Encyklopedii světové architektury baštu definuje obdobně jako heslo na wiki a navíc přímo upozorňuje na rozdíl bašty a věže. Zatímco bašta by měla být stejně vysoká jako hradba nebo jen o málo vyšší, věž hradbu výrazně převyšuje. --Šandík 22:51, 17. 9. 2007 (UTC)
A nebylo by dobré tuhle historii pojmout do hesla bašta? --Postrach 19:03, 18. 9. 2007 (UTC)
Nemyslím... Respektive takhle... Vzhledem k tomu, jak vágně bylo ještě před třemi stoletími nakládáno s termíny obecně by to bylo nutné doplnit všude, a výsledek z toho by byl veškerý žádný. Pouze zmatení pojmů. Ten, kdo pracuje s historickými listinnými materiály tyhle věci musí znát a pro kohokoli jiného by to asi bylo nepřehledné a v důsledku zbytečné. --Šandík 00:44, 11. 11. 2007 (UTC)
IMHO to zajímá každého, kdo si přečte, že tahle stavba byla bašta, a chce se dozvědět, proč. A bude zmaten, protože si v encyklopedii najde jiný popis než je to, co vidí před sebou. --Postrach 07:29, 11. 11. 2007 (UTC)
Tak to udělejte, obávám se však, že by pak byl text poněkud nevyvážený. --Šandík 17:56, 11. 11. 2007 (UTC)

Bužan, nebo Vužan?Editovat

Pochopitelně Vužan. Je třeba stránky Kolína editovat a to nejen v tomto odkazu ... (Roman Šulc 17:17, 9. 3. 2008 (UTC)).

Tak to udělejte ;o) --Šandík 18:20, 9. 3. 2008 (UTC)

Tato stránka je polozamčená, kolega musí tedy ještě pár dní počkat. JAn 19:24, 9. 3. 2008 (UTC)

německý názevEditovat

Německy je Kolín buď Kolin nebo Kolin an der Elbe. Žádný "Köln".-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 213.195.215.130 (diskuse)

Německé názvy českých měst, proč ne? Ale jen tam, kde německé názvy vskutku existují! Německy "Kolin", bez diakritiky? A není to "Kolin", bez diakritiky, i francouzsky, anglicky, švédsky a - co já vím - turecky? A "popřípadě "an der Elbe"? Pokud není žádný jiný "Kolin", nemusí si Němec pomáhat dovětkem "an der Elbe".-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 80.215.84.48 (diskuse)

Jelikož zde byla němčina po dlouhá léta úředním jazykem, je tehdejší německý název Kolin na místě. Na rozdíl od francouzského či anglického názvu. 7. 7. 2013, 20:26 (UTC)-- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel JAn Dudík (diskusepříspěvky)

To ale přece není žádný německý název. Je to český název bez diakritiky. Abyste si onen "německý název" posichroval (jistě vás potěším tímto germanismem, přece jen: úřední jazyk je úřední jazyk!), vypomůžete si odkazem na seznam míst z doby protektorátu Böhmen une Mähren. To je tedy úroveň... -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 80.215.52.111 (diskuse)

Tento komentář je legrační, ovšem skutečnost je taková, že protektorátní název se opravdu neshodoval s historickým. Ten zněl Neu Kolin. --Uacs451 (diskuse) 12. 7. 2013, 06:17 (UTC)

Petr ParléřEditovat

Petr Parléř se narodil v Kolíně nad Rýnem, takže sice kolínský rodák je, ale z úplně jiného Kolína.

V sekci Osobnosti jsou osoby spjaté s Kolínem, tedy nikoli pouze rodáci, jak jsem se díval a Parléř s městem spojen je skrze výstavbu kostela sv. Bartoloměje. --Kacir 18. 11. 2010, 01:23 (UTC)

Rodáci vs. „pobyvatelé“Editovat

Až teď jsem si všiml, že už jednou se rešil stejný problém s nerodákem Parléřem, tak svůj komentář zařadím do této podsekce. Jde o to, zda pod Osobnostmi mají být pouze rodáci anebo i lidé, kteří v dotyčném místě strávili pouze část života? Editoval jsem v tom smyslu, že uvedeni by měli být pouze rodáci, tudíž vymazal lidi, co v Kolíně jen pobývali; kolega Gampe to revertnul a vzkázal mi, že pod tou sekcí by měli být uvedeni všici významní lidé, co měli s městem něco společného.

Nesouhlasím. Uvedu důvody:

  1. Rodáctví je neoddiskutovatelné. Pokud se nějaká obec má chlubit (a sekce Osobnosti je vlastně chlubením, obce se i v reálném životě svými rodáky chlubí) významnými lidmi, tak jediné „neokecatelné“ kritérium je rodáctví. Vše ostatní už jaksi plave na vodě. Proč je v seznamu uveden ten a ten, nikoliv už třeba někdo jiný? Protože v obci pobýval delší dobu? Anebo sice kratší dobu, ale byl „významnější“? Či v obci vytvořil/vymyslel něco důležitého, kamarádil se tam s důležitými lidmi? Vzniká řada podobných otázek, přičemž jejich rozřešení je sporné a nevyhnutelně vede ke zbytečným diskusím, rozporům, dohadům a ztrátě času při vyhledávání relevantních informací, potřebných k doložení té které osoby a významnosti jejího vztahu k obci.
  2. Spjatost s obcí = chaos a nadbytečnost v údajích. Pokud se, zejména u velkých měst (u nás třeba Matička či Šalingrad), vypíší v sekci Osobnosti pouze významní rodáci, i tak to vydá na mnoho desítek jmen a musí se pečlivě volit, aby z toho dokonce nebyly stovky. Když ovšem přidáme i jména těch, co městem jen procházeli (byť to „procházení“ třeba u některých trvalo větší část jejich života a zanechalo po sobě významné institucionální a/nebo hmotné stopy), tak se příslušné seznamy zvětší násobně. Je to žádoucí, je to čtenářsky přívětivé, přehledné?
Navíc je tu další věc: pokud se nebudeme držet pouze rodáctví, pak se jedna a ta samá persona objeví v seznamech u více měst, a to tím více, čím je dotyčný/ná významější. Konkrétně třebas u toho Petra Parléře se pak musí objevit v příslušné sekci nejméně u Kolína nad Rýnem, Švábského Gmündu, Prahy, Kolína a Kutné Hory, a to se omezuji jen na ta nejvýznamější místa působení. Jeden člověk – a v nejméně 5 městech jako „osobnost“! (Uvozovkami nezpochybňuji jeho význam.) U slavnějších lidí to bude ještě větší počet. Opět se ptám: proč takový chaos, proč ta nadbytečnost, které obci tedy dotyčný „patří“, která se jím může pyšnit? S jakým místem si čtenář má toho významného člověka hlavně spojovat?

Vidím to tak, že skutečně má význam řadit významné lidi jen a pouze dle místa rodiště. Nejstručnější, nejférovější. Samozřejmě, chtěl bych zdůraznit, že to neznamená naprosté zamlčení něčího pobytu a významného působení! Např. Gregor Mendel je sice rodákem ze slezské vesničky Hynčice, ovšem zamlčet v příslušných článcích jak je spjat s moravskou metropolí, je prostě hloupost. V textu článku o dotyčné obci (popř. historické zemi) by se to určitě objevit mělo. Ale ne v seznamu osobností. --Iaroslavvs (diskuse) 28. 11. 2014, 22:31 (CET)

Myslím, že podstata nedorozumění spočívá v názvu sekce. Pokud se sekce jmenuje "Významní rodáci" (například zde), pak je její obsah jednoznačně stanoven a omyl je vyloučen. Pokud se sekce jmenuje "Osobnosti spjaté s místem", pak tam patří i významní lidé, kteří v místě žili či působili i když se tam nenarodili. Vaši editaci bych v takovém případě mohl považovat za bezdůvodné odstraňování obsahu wikipedie.
Dalo by se také říci, že sekce "Rodáci" či "Osobnosti" jsou zbytečné a duplicitní, protože máme přeci příslušné kategorie: Kategorie:Narození v Kolíně nebo Kategorie:Osobnosti Prahy 10.
Pokud máte dojem, že se jedná o zásadní otázku, vyvolejte Žádost o komentář, ať komunita rozhodne, která varianta má být považována za správnou. Zdraví --Gampe (diskuse) 29. 11. 2014, 04:34 (CET)
Ano, ŽoK bude nejlepším řešením. S dovolením ale až zítra, dnes už to lomím do peřin. ;)
Jen bych ještě dodal, že tato sekce, o níž mluvíme, se nejmenuje Osobnosti spjaté s místem, ale pouze Osobnosti (jak to bývá standardně i v jiných čl.) – což umožňuje více výkladů, včetně toho mého. --Iaroslavvs (diskuse) 3. 12. 2014, 22:46 (CET)

Externí odkazy či reference byly změněny (srpen 2018)Editovat

Dobrý den,

právě jsem se pokusil opravit 3 externí odkazy či reference na stránce Kolín. Prosím, zkontrolujte moje editace. Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci. Provedl jsem následující změny:

. Udělal-li jsem chybu, vizte seznam často kladených otázek.

Děkuji.—InternetArchiveBot (Nahlásit chybu) 21. 8. 2018, 05:34 (CEST)

Zpět na stránku „Kolín“.