Diskuse:Eucharistie

Aktivní diskuse

ten odkaz na Wikimedia Commons NEnabízí multimediální obsah k tématu Eucharistie, ale je tam spis Posledni vecere. je to ucel nebo chyba? --Macronyx 18:44, 16. 12. 2005 (UTC)

Sloučení nedoporučuji, protože v katolické a pravoslavné církvi se o eucharistii a svátosti oltářní mluví většinou právě mimo slavení Večeře Páně. Zdraví --Sokoljan 1. 12. 2011, 16:03 (UTC)

PřesunutíEditovat

S tím přesunutím doporučuju být opatrný. Popřemýšlím o tom, ale slovo se používá ve více významech, takže nějak se to rozlišovat musí. Šárka Praha (diskuse) 23. 10. 2013, 22:09 (UTC)

Toto bych řešil, pokud/až se zde na wiki případně podaří definovat samostatné, od sebe zřetelně oddělené významy. Zatím je tu jediný, na rozcestníku eucharistie jsou odkazy na články o (zjednodušeně řečeno) katolické praxi spojené s eucharistií, nikoli o významech slova eucharistie (viz eucharistie pouze v přívlastcích). Rozcestník do toho vnáší další zmatek v (podstatě) tvrzením, že sv. přijímání=hostie. --Matěj Orlický (diskuse) 24. 10. 2013, 07:00 (UTC)
Souhlasím, že je v tom zmatek. Ale myslím si, že by se mělo postupovat opačně. Tedy nejprve definovat samostatné, od sebe zřetelně oddělené významy, a teprve pak přesouvat. K přesunu bez zásadního vylepšení definic nevidím důvod. Šárka Praha (diskuse) 25. 10. 2013, 20:13 (UTC)
To by bylo dobré, pokud ty významy někdo (Vy) nadefinuje. Jinak, protože obsah rozcestníku eucharistie vzhledem k výše uvedenému považuji za vhodný ke smazání, nevidím důvod mít v jediném článku o eucharistii rozlišovač (svátost). Přijde mi logické mít zatím jediný článek a teprve když se rozliší významy, určit i názvy článků a jejich rozlišovačů. --Matěj Orlický (diskuse) 26. 10. 2013, 06:59 (UTC)
Pro přesun - Ještě bych upozornil, že eucharistie (tedy myšleno svástosný chléb) je svátostina, nikoliv svátost. Přesněji je svátostí slavení eucharistie = mše svatá (u protestantů večeře páně.) Je tedy otázkou zda nesloučit i se svaté příjimání či mše svatá. --Wikipedista:BobM d|p 26. 10. 2013, 07:47 (UTC)
Viz také hostie. --Wikipedista:BobM d|p 26. 10. 2013, 07:52 (UTC)

V nejbližších dnech zkusím nadefinovat ty významy. Věcné připomínky, které uvedl BobM, jsou zcela na místě. Šárka Praha (diskuse) 29. 10. 2013, 21:36 (UTC)

Mohu tedy přesunout? --Wikipedista:BobM d|p 5. 11. 2013, 15:31 (UTC)
Prosím, vydržte ještě pár dnů. Pracuju na tom. Šárka Praha (diskuse) 5. 11. 2013, 15:36 (UTC)

Po důkladném zvážení se přikláním k tomu, aby stávající rozcestník Eucharistie byl smazán a na jeho místo byl přesunut článek Eucharistie (svátost). Definoval bych to asi takto:

Eucharistie (z řeckého εὐχαριστία – díkuvzdání) je jedna ze svátostí katolické a pravoslavné církve a některých dalších církví. Označuje se tak

  • rozdělování chleba a vína Ježíšem Kristem při Poslední večeři
  • křesťanská bohoslužba, při níž dochází ke zpřítomnění této události a k připomínce všeho, co Bůh v Ježíši Kristu vykonal (též nazývaná eucharistická slavnost, v západní církvi označovaná jako mše, ve východních církvích liturgie a v protestantských církvích Večeře Páně)
  • v užším smyslu také část této bohoslužby zahrnující zejména proměňování Těla a Krve Páně, lámání chleba a přijímání (tzv. bohoslužba oběti nebo také bohoslužba věřících či mše věřících)
  • proměněné hostie (Tělo Páně) a mešní víno (Krev Páně)
  • jejich přijímání, a to při mši (liturgii) i mimo ni

Článek o eucharistii by měl být jen jeden (bez rozlišovače), vedle toho nechť existují články o specifických termínech, které jsou v podstatě synonymy jednotlivých významů slova eucharistie (např. mše, bohoslužba oběti nebo svaté přijímání). Eucharistie (ve všech významech tohoto slova) je vždy svátostí. Za svátostinu by se daly označit jen hostie a mešní víno určené k proměnění (do doby jejich proměnění), ty však nejsou eucharistií a navíc o tom lze jen těžko napsat samostatný článek. Šárka Praha (diskuse) 8. 11. 2013, 02:58 (UTC)

Přesunuto --Wikipedista:BobM d|p 14. 11. 2013, 08:47 (UTC)

Nezávisí jen na svědomí přijímajícíhoEditovat

Odstranil jsem z textu nepravdivou poznámku: "jelikož těžký hřích je blíže specifikován jako porušení Božího zákona v „závažné věci“, je jen na svědomí přijímajícího, kdy přijmeme tuto svátost" ... Naprosto to totiž není pravda. Chybně je definován těžký hřích (správná definice zní vědomé a dobrovolné porušení Božího zákona v závažné věci). Formulace navíc sugeruje, že věřící sám může rozhodovat o tom, co je a co není těžký hřích a na základě toho dle svého úsudku přistupovat k přijímání, což není pravda. Z hlediska materie Církev u řady jednání jasně učí, zda je či není těžce hříšné (tj. zda je či není závažné), přičemž věřící je povinen toto učení respektovat, jeho svědomí je jím vázáno. A ani otázky vědomosti a dobrovolnosti nejsou ani zdaleka tak volně posuzovatelné, jak by z věty plynulo. Koneckonců, existují skupiny hříchů, u nichž katolické kanonické právo explicitně automaticky ukládá církevní tresty zakazující přístup k přijímání (interdikt, exkomunikace) - viz např. podíl na potratu, či jejich pachatelům zakazuje přístup ke svátostem (viz např. rozvedené žijící v "novém manželství"). --Týnajger (diskuse) 11. 4. 2015, 07:26 (CEST)[]

Omyly v textuEditovat

Nemyslím si, že by to byla obecná pravda: (existují různé farní praxe, rozhodně ne od 6 let vždycky) V římsko-katolické církvi se uznává tradice prvního sv. přijímání, kde všechny děti z farnosti, které jsou starší 6 let, společně po přípravě poprvé přijmou Tělo Kristovo. Do začátku 20. století byla věková hranice vyšší

TOTO NENÍ PRAVDA, může být uděleno nekatolíkům, kteří věří, že v eucharistii se nachází živý Kristus a nejedná se pouze o připomenutí Poslední Večeře. "Nekatolíci mohou v mimořádných případech přijímat svátosti v katolické církvi (eucharistii, smíření, pomazání nemocných), jen když o to sami dobrovolně požádají, projeví katolickou víru, týkající se těchto svátostí, a jsou potřebně disponováni." odkaz: http://www.katolik.cz/codelatkdyz/euch_praktic.asp

V římsko-katolické církvi může nesmí být uděleno svaté přijímání nekatolíkům, liberální duchovní však razí výklad, podle kterého je možno přijímání udělit každému, kdo věří v přítomnost Krista v této svátosti, a zákaz podávat přijímání nekatolíkům v praxi často ignorují.


Annadanhelova (diskuse) 12. 8. 2015, 00:31 (CEST)[]

Souhlasím jen částečně, mimo katolické církve ( řeckokatolická a další), může ve zvláštních případech být podáno i pravoslavným. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 85.132.179.46 (diskuse)

Zpět na stránku „Eucharistie“.