Loutka Tento účet je loutkovým účtem uživatele Aeromix, jak dokládají důkazy: Wikipedista:Aeromix/Edits.
Vizte Knihu zablokování