Diptych

rozcestník na projektech Wikimedia

Pojem diptych (z řec. δίπτυχος diptychos dvojitý) označuje:

  1. Diptych (tabulka)písařská tabulka používaná od starověku až do vrcholného středověku složená ze dvou destiček
  2. Diptych (umění) – v dějinách umění vyřezávaný či malovaný dvoudílný oltářní obraz (srov. též triptych, polyptych).
podobné
  1. Diptychon (liturgie) – v liturgii křesťanských církví (zejména pravoslavných) soupis jmen osob zmiňovaných během bohoslužby
  2. Diptychon (hudba) – dvoudílné hudební dílo