Diatonika

Diatonika (dyjatonyka, z řečtiny) je skladebný sloh opírající se o tónovou soustavu diatonické stupnice (tj. stupnicové řady v rozsahu jedné oktávy složené z pěti celých tónů a dvou půltónů). Melodické a harmonické možnosti diatoniky rozšiřuje chromatika.