Diatonika je skladebný sloh opírající se o tónovou soustavu diatonické stupnice (tj. stupnicové řady 8 tónů v rozsahu jedné oktávy složené z pěti celých tónů a dvou půltónů). Melodické a harmonické možnosti diatoniky rozšiřuje chromatika.

Mezi tóny diatonické stupnice se nacházejí diatonické intervaly. Jejich konkrétní velikost závisí na poloze ve stupnici – např. ve stupnici C dur má (diatonická) sekunda od tónu E nahoru velikost malé sekundy (E–F), zatímco sekunda nad F je velká sekunda (F–G).