Dezerce

trestný čin ve vojenském právu

Dezerce (zběhnutí) je ve vojenském právu trestný čin, který spočívá v nedovoleném opuštění jednotky vojákem.

Charakteristika editovat

Dezerce bývá považována za velmi závažný zločin a bývá také obvykle velmi tvrdě trestána, a to zejména v době války. Většina armád na světě má za dezerci během válečného stavu stanovený trest smrti zastřelením.[zdroj?] V dobách míru může být voják za dezerci potrestán dlouhým vězením.

Dezerce v ČR editovat

Podle § 322 českého trestního zákona (č. 40/2009 Sb.) ten, kdo nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo věcnou povinnost pro obranu státu a ten, kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, za přitěžujících okolností pak odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat