Dalimil

mužské křestní jméno

Dalimil je mužské jméno. Starší tvar jména je Dalemil. Podle českého občanského kalendáře má svátek 5. ledna.

Dalimil
mužské jméno
Svátek 5. ledna
Původ slovanský
Četnost v Česku 291
Pořadí podle četnosti 680.
Podle údajů z roku 2016
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Dalemil
mužské jméno
Svátek 5. ledna
Původ slovanský
Četnost v Česku 1
Pořadí podle četnosti 17610.
Podle údajů z roku 2016
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Jméno Dalimil je slovanského původu, znamená „stále milý“. Jeho nejznámějším nositelem je historicky nedoložený Dalimil Meziříčský, kterému bylo v minulosti Václavem Hájkem z Libočan připsáno autorství anonymního díla označovaného dodnes jako Dalimilova kronika.

DomáckyEditovat

Dalek, Daleček, Dalimilek, Dalík, Dalda, Míla

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 264 260.
2002 268 261.
2006 273 319.
2007 278 321.
2013 284 676.
2016 291 680.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 19992002) je +2,3%.

Známí nositelé jménaEditovat

Spojení se jménem DalimilEditovat