DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. Signál je kódován typicky pomocí MPEG-2, ovšem programy v HD rozlišení jsou vysílány v kódování MPEG-4.

Technický popis vysílačeEditovat

 
Schéma vysílacího systému DVB-C

Krátký popis jednotlivých bloků:

 • Zdrojové kódování a MPEG-2 multiplex (MUX): video, audio a datové proudy jsou multiplexovány do MPEG-2 PS (MPEG-2 Programového toku). Jeden nebo více PS jsou spojovány do MPEG-2 TS (MPEG-2 transportních proudů; to je základ digitálních proudů, které přijímají set-top boxy koncových uživatelů. Povolené datové toky pro transport MPEG-2 jsou závislé na počtu modulačních parametrů: mohou být povoleny rozsahy od 6 do 64 Mbit/s (viz níže).
 • MUX přizpůsobení a energetický rozptyl: MPEG-2 TS je identifikován jako sekvence datových paketů pevné délky (188 bajtů) Tato technika se nazývá náhodné kódování, bajtová sekvence je sladěna.
 • Externí kodér: první úrovní zabezpečení je použití na odesílaná data za použití nedvojkového blokového kódu Reed–Solomon RS (204, 188), umožňující korekci až 8 špatných bajtů na každý 188bajtový paket.
 • Externí interleaver: je použit pro přeskupení přenášených datových sekvencí jako cesta pro odstranění chyb v dlouhých chybových sekvencích. Prokládají se sekvence, mezi snímky, aby nedošlo k chybě na snímku, ale jenom k malé chybě na všech snímcích multiplexu.
 • Bajty/m-tuple konverze: data v bajtech jsou zakódována do bitových m-tic (tuples), kde m = 4, 5, 6, 7 nebo 8.
 • Rozdílné kódování: dva z nejvyšší bajtu na každé m-tuple jsou zakódovány v pořadí, které dává drsnost signálu.
 • QAM Mapper: bitovou sekvenci mapuje na základní skupinu digitálních sekvencí z komplexních symbolů. Je povolen 5 modulačních módů: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM.
 • DAC: digitální signál je převeden na analogový signál za pomocí DA převodníku (DAC) a modulován na radio frekvenční signál (RF)
 
Dostupné přenosové rychlosti DVB-C, za předpokladu poměru 1.15 mezi šířkou pásma a symbolovou rychlostí. Hodnoty v Mbit/s.

Technický popis přijímačeEditovat

Pro přijímaní se používá zařízení Set-top box. Ten obsahuje tyto části:

 • Front-end and ADC: analogový RF signál je konvertován na mezifrekvenci a transformován na digitální signál pomoci AD převodníku (ADC).
 • QAM demodulátor na mezifrekvenci
 • Rozdílové dekódování
 • Výstupní prokládání
 • Výstupní dekódování
 • MUX přizpůsobení
 • MPEG-2 demultiplexování a zdrojové dekódování

Externí odkazyEditovat