Multiplexor (anglicky multiplexer) je elektronický člen, fungující na principu přepínače, kdy je podle řídících signálů (a) přiváděn na výstup (y) jeden ze vstupních signálů (x).

Obecná značka multiplexoru

Popis editovat

Multiplexor má n adresových vstupů a0 … an-1 jejichž kombinací je možno zvolit jeden z k signálových vstupů x0 … xk-1, který je potom připojen na výstup y. Volitelně je možno použít strobovací vstup s pro vzorkování signálu. Počet adresovatelných vstupů x odpovídá hodnotě 2n adresových vstupů. Chování multiplexoru je možno vyjádřit pravdivostní tabulkou.

Příklady editovat

Tabulka pro n=1 (21)
schema adresa vstupy výstup
sel I0 I1 out
 
0 0 X 0
0 1 X 1
1 X 0 0
1 X 1 1
X = libovolný stav (neovlivňuje výstup)
Tabulka pro n=2 (22)
schema adresa vstupy výstup
s0 s1  e0   e1   e2   e3  a
 
0 0 0 X X X 0
0 0 1 X X X 1
0 1 X 0 X X 0
0 1 X 1 X X 1
1 0 X X 0 X 0
1 0 X X 1 X 1
1 1 X X X 0 0
1 1 X X X 1 1
Multiplexor realizovaný pomocí logických hradel AND a OR.
X = libovolný stav (neovlivňuje výstup)

Související články editovat

Externí odkazy editovat