Cyklin D je regulační protein buněčného cyklueukaryot patřící do rodiny cyklinů. V současnosti jsou rozeznávány tři typy tohoto proteinu – cyklin D1, D2 a D3. Vyskytují se především v dělících se buňkách, ve zvýšené míře především v buňkách nádorových.

Regulační proteiny buněčného cyklu a jejich aktivita v jednotlivých fázích

Stimulace expreseEditovat

Exprese cyklinu D je indukována růstovými faktory, tzv. mitogeny. Tím se cyklin D svým způsobem liší od ostatních cyklinů, jež jsou exprimovány výrazně cyklicky.[1] Signál od růstových faktorů se přenáší MAP kinázovou drahou přes Ras, Raf, MEK a ERK kinázy.[2]

FunkceEditovat

Cyklin D patří spolu s cykliny E mezi tzv. G1 cykliny, jejichž koncentrace v buňce vzrůstá během G1 fáze. Experimenty s protilátkami proti cyklinu D injikovanými do buněk a přidáním růstových faktorů prokázaly, že je nezbytný pro průchod restrikčním bodem v pozdní G1 fázi.[3]

Po asociaci s CDK4 nebo CDK6 tento komplex fosforyluje mnoho významných substrátů, např. retinoblastomový protein (Rb), což je inhibitor transkripčního faktoru E2F. Po disociaci z Rb indukuje E2F transkripci genů nezbytných pro vstup do S fáze. Jedním z transkribovaných genů je gen pro cyklin E, který ve spolupráci s CDK2 rovněž napomáhá fosforylaci Rb. Jakmile dosáhne cyklin E určité koncentrace, fosforylace Rb a exprese E2F se stávají nezávislými na aktivitě komplexu cyklin D-CDK4/6, protože E2F mimo jiné indukuje svoji vlastní expresi.

PatologieEditovat

Neřízená nadprodukce cyklinu D1 bývá spojena s mnoha typy nádorů, např. parathyroidního adenomu, rakovinou prsu, prostaty a tlustého střeva, lymfomy a melanomy.[4]

ReferenceEditovat

  1. BLAIN, S. W. Switching cyclin D-Cdk4 kinase activity on and off. Cell Cycle.. 2008, roč. 7, čís. 7, s. 892–8. Dostupné online. ISSN 1551-4005. 
  2. SHERR, C. J.; ROBERTS, J. M. CDK inhibitors: positive and negative regulators of G1-phase progression. Genes Dev.. 1999, roč. 13, čís. 12, s. 1501–12. Dostupné online. ISSN 0890-9369. 
  3. LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3. 
  4. KUFE, DW; POLLOCK, RE; WEICHSELBAUM, RR, et al.. Cancer medicine 6. Hamilton, Ont: BC Decker, 2003. Dostupné online. ISBN 1-55009-213-8.