Cykliny jsou skupinou proteinů, které hrají významnou roli v regulaci buněčného cyklu. Představují regulační podjednotky cyklin-dependentních kináz, enzymů zodpovědných za spouštění procesů probíhajících v jednotlivých fázích cyklu, jako například replikace DNAS fázi, kondenzace chromozomůprofázi mitózy, rozpuštění jaderné membrányprometafázi nebo oddělení a rozchod chromatidanafázi.

Schéma buněčného cyklu s vyznačením aktivity jednotlivých cyklin/CDK komplexů v různých fázích

FunkceEditovat

Název cykliny je založen na skutečnosti, že v průběhu buněčného cyklu dochází k cyklickým změnám jejich koncentrace v důsledku měnící se míry jejich exprese a degradace. S měnící se koncentrací cyklinů odpovídajícím způsobem roste nebo klesá aktivita příslušných kinázových podjednotek, které jsou proto nazývány cyklin-dependentními kinázami (CDK). Při nízké koncentraci cyklinů se většina CDK nachází ve volném stavu bez navázaného cyklinu a jsou víceméně neaktivní. Jakmile dojde k nárůstu koncentrace cyklinů, mohou se navázat na regulační místo CDK a způsobit tak konformační změnu v molekule enzymu. Tato konformační změna má za následek značný nárůst aktivity CDK (v důsledku např. zvýšení afinity enzymu k jeho substrátům). Aktivní CDK je nyní schopná fosforylovat mnoho dalších substrátů a tím ovlivňovat procesy v buňce probíhající: fosforylace jiného enzymu může vést k jeho aktivaci nebo inaktivaci, fosforylace strukturních proteinů například k jejich depolymeraci (lamin).

Typy cyklinůEditovat

Vzhledem k tomu, že regulace buněčného cyklu je poměrně komplexní záležitostí, je výhodné mít v buňce k dispozici vícero různých typů cyklinů a CDK, z nichž každý komplex bude fosforylovat pouze konkrétní substráty a tak budou moci probíhat odlišné procesy v různých fázích cyklu v závislosti na tom, který cyklin se právě nachází v buňce v největším množství a která CDK jím je aktivována. Skutečně až na některé výjimky (tou je např. kvasinka Schizosaccharomyces pombe produkující pouze jediný typ cyklinu a CDK[1]) nacházíme v eukaryotických buňkách několik typů cyklinů a CDK, a to zejména:

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser, C. A., Krieger, M., Scott, M. P., Zipursky, S. L., Darnell, J.: Molecular Cell Biology, 5th edition. W. H. Freeman & Co. New York, 2004, ISBN 0-7167-4366-3