Cizinecký informační systém

neveřejný informační systém veřejné správy ČR

Cizinecký informační systém (CIS) je neveřejný informační systém veřejné správy ČR spravovaný Službou cizinecké policie a provozovaný odborem informatiky Policejního prezidia České republiky. Jeho provozování upravuje pokyn policejního prezidenta.[1]

Obsah systému CIS

editovat

Jednotlivé evidence systému CIS obsahují tyto entity

 • nežádoucí osoby, evidence nežádoucích osob (ENO)
 • spisovna, spisy v listinné podobě (SPS)
 • vízoví cizinci (EVIC)
 • trvale a dlouhodobě usídlení cizinci (TDU)
 • územní zákazy pobytu (UZP)
 • pozvání, zvoucí a zvané osoby (POZ)
 • hlášení o ubytování cizinců (UBY)
 • přestupky cizinců (PRE)
 • cizinci zajištění v zařízeních v ČR (ZCH)
 • žadatelé o azyl
 • vyhoštěné osoby (VYH)
 • totožnost cestou zastupitelských úřadů (TOT)
 • ztracené a odcizené doklady (ZZD)
 • daktyloskopované údaje (DKT), napojení na systém AFIS
 • evidence pozorka (PZR) a Blokace

Evidence vízových cizinců

editovat

Evidence vízových cizinců je systém podle Zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. Slouží hlavně pro zpracování žádostí o schengenská víza.

Jeho historická verze (víza do ČSSR) je uložena na mikrofiších v Archivu bezpečnostních složek a v archivu vízových cizinců (AVIC).[2] V roce 1993 byl systém rozdělen společně s dělením republiky.[3] V únoru 2016 MZV v jednacím řízení bez uveřejnění zadalo vývoj a správu systémů ePasy a EVC2 pro období 4 let, a to bez otevřeného výběrového řízení a bez převodu autorských práv k software. Za to dostalo v lednu 2018 pokutu pět set tisíc korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.[4]

Nový systém EVC2 byl zařazen mezi ISVS v červnu 2019.[5] Pořizovací náklady (bez HW a komunikační infrastruktury) jsou uvedeny ve výši 150 mil. Kč.

Reference

editovat
 1. j.Víšek, |P.Kroupa, J.Šula, Vybrané policejní informační systémy s akcentem na spolupráci v rámci schengenského prostoru[nedostupný zdroj], červen 2016
 2. Smlouva o tech. podpoře, 2003
 3. Sdělení MZV č. 156/1993 Sb. o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
 4. ÚOHS: Podpora a rozvoj konzulárních systémů ePasy a EVC2 MZV v letech 2016 – 2019
 5. AISP (MV ČR): Systém na pořizování, přenos a zpracování žádostí o krátkodobá či dlouhodobá víza

Související články

editovat