Cibule (orgán)

zásobní orgán rostlin

Cibule obecně je zásobní orgán některých jednoděložných rostlin. Jedná se zpravidla o podzemní orgán, ale někdy může částečně přesahovat nad zemský povrch. Cibule vznikla přeměnou dolní části stonku a přeměnou listů či jejich bází. Cibulí je více typů, některé jsou jednoduché, jiné složené (např. česnek kuchyňský).

Příklad cibule

Význam pro rostlinu

editovat

Cibule slouží jako zásobní orgán. Ukládají se zde živiny během období, kdy rostlina fotosyntetizuje. Pokud přijde nepříznivé období, např. zima či sucho, listy rostliny odumřou a rostlina přečká nepříznivé období v klidovém stavu. V této rostlině se také uchovává fructan, tj. ojedinělý plyn, který se nachází v především cibuli a česneku. Na jaře či v období dešťů pak nashromážděné živiny dotují rostlinu zvláště v začátcích vegetační sezóny.

Význam pro člověka

editovat

Některé cibule jsou jedlé a používají se jako zelenina (tzv. cibulová zelenina), např. cibule kuchyňská nebo česnek kuchyňský. Většina rostlin s cibulemi je však pro člověka jedovatá.

Příklady

editovat

Cibule mají některé rostliny patřící do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.).

Externí odkazy

editovat