Chrislam je nigerijské náboženské hnutí synkretizující islám a křesťanství. Nigerijský chrislam je označován za typicky jorubský fenomén.[1] Chrislam nevnímá křesťanství a islám jako dvě výlučná náboženství a hledá společné rysy, společné cíle a sjednocení. V pozadí vzniku chrislamu bylo rostoucí napětí mezi muslimy a křesťany v Nigérii. Islám se mezi Joruby rozšířil ve 14. století zejména díky obchodu s rozvinutými říšemi v oblasti dnešního Mali, ovšem do oblasti dnešní Nigérie se první muslimové dostali již v 8. století.[2] Křesťanství se mezi Joruby rozšířilo až o mnoho staletí později, a to postupně s výraznějším dopadem na společnost až v 19. století.[3]

Vznik chrislamu editovat

Chrislam se zrodil v Nigérii v roce 1976, kdy jeho zakladatel, pan Tela Tella, vystoupil s tvrzením, že je posel Boží, přinášející nové náboženské hnutí Ifeoluwa (v překladu: mise lásky k Bohu). Tella byl původně muslimem a nové hnutí vystavěl na pěti pilířích, jimiž jsou: láska, milosrdenství, radost, dobré skutky a pravda.[4] Později Tella předložil základní vyznání: Bůh Ježíšův je jeden, Bůh Mohamedův je jeden, lidstvo je jedno – chrislam, chrislam, chrislam.[4]

Nejdůležitější bohoslužba chrislamu se koná v sobotu (Tella se záměrně vyhnul muslimskému pátku a křesťanské neděli), kdy se předčítá z Koránu i z Bible a kombinují se křesťanské a muslimské prvky bohoslužby. Další významnou postavou chrislamu byl později Oke Tude.[4]

Chrislam a jorubské náboženství editovat

Někteří vyznavači chrislamu podle afrikanisty a religionisty Ondřeje Havelky obnovili úctu k tradičnímu jorubskému náboženství[5] a tradice propojili.[6] Tři velké tradice v jednom synkretismu vytváří unikátní náboženskou nauku, podepřenou touhou po jednotě, pokoji a míru. Synkretismus plodí rovněž pozoruhodné kulturní jevy a velmi komplexní etiku.[6]

Synkretismus, který nyní zahrnuje tři velké náboženské tradice – jorubské náboženství, křesťanství a islám –, se snaží o mírové soužití všech obyvatel Nigérie nezávisle na vyznání či politické příslušnosti. Mezináboženské vztahy v Nigérii jsou podle Havelky často napjaté a nezřídka vyústí v násilí.[6]

Reference editovat

  1. JANSON, Marloes. Crossing Religious Boundaries: Islam, Christianity and ‘Yoruba Religion' in Lagos, Nigeria. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. S. 58–61. 
  2. HAVELKA, Ondřej. Islám v Africe: Pevná tradice, výjimečné univerzity i synkretismy. Dingir. 2023, roč. 26, čís. 1, s. 2–6. Dostupné online. 
  3. HAVELKA, Ondřej. Křesťanství v Africe: tři fáze christianizace a specifika africké teologie a spirituality. Theologická revue. 2022, roč. 92, čís. 3, s. 292–310. Dostupné online. 
  4. a b c JANSON, Marloes. Unity Through Diversity: A Case Study of Chrislam in Lagos. Africa: Journal of the International African Institute. 2016, roč. 86, čís. 4, s. 646–672. 
  5. OLUPONA, Jacob K.; REY, Terry. Òrìşà Devotion as World Religion: The Globalization of Yorùbá Religious Culture. 1. vyd. Madison: University of Wisconsin Press, 2008. S. 35. 
  6. a b c HAVELKA, Ondřej. The Yoruba Religion, Chrislam and Selected Syncretisms. Acta Theologica et Religionistica. 2022, roč. 11, čís. 2, s. 57–62.