Chráněná označení Evropské unie

Chráněná označení EU je systém tří označení s příslušnými logy Evropské unie určených k ochraně a propagaci jmen kvalitních zemědělských výrobků a produktů[1].

Chráněné označení původu (CHOP) editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Ochrana označení původu.

Jakost a vlastnosti produktu jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jemu vlastními přírodními a lidskými činiteli a který se vyrábí, zpracovává a připravuje v určité zeměpisné oblasti.[2]

Chráněné označení původu (CHPO, Protected designation of origin – PDO) mají zaregistrováno tyto produkty z Česka:[3]

Vinařské:

Ostatní

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) editovat

Tento název identifikuje produkt pocházející z určitého místa či oblasti, jehož jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.[2]

Chráněné zeměpisné označení (CHZO, Protected geographical indication – PGI): z České republiky je zaregistrováno 24 produktů:[4][5]

Zaručená tradiční specialita (ZTS) editovat

ZTS, zaručená tradiční specialita (Traditional speciality guaranteed, TSG), zaručuje především přesnost receptury, nikoliv značku výrobce. Označení popisuje konkrétní produkt nebo potravinu, které jsou výsledkem způsobu produkce, zpracování nebo složení odpovídajících tradičním postupům pro dotyčný produkt či potravinu nebo jsou vyrobeny ze surovin a přísad, které jsou tradičně používány.[2]

Ze všech chráněných označení původu je značka využívána nejméně. V České republice se toto označení vztahuje na tyto masné výrobky:[6],[7]

Logo biopotravin editovat

Podle evropské legislativy musejí výrobci biopotravin u všech balených biopotravin vyprodukovaných v rámci Evropské unie uvádět toto logo (tzv. eurolist).[8]

Některé zahraniční výrobky (CHOP) editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat