Chloristany

Chloristany jsou soli kyseliny chloristé, obsahují chloristanový aniont (ClO4)-.

Jedná se o silná oxidační činidla.

Příklady: