Tell Chassuna

archeologické naleziště
(přesměrováno z Chassuna)

Tell Chassuna nebo pouze Chassuna je archeologická lokalita 35 km jižně od dnešního Mosulu v severním Iráku. Leží na řece Tigridu a byla podle ní pojmenována pozdně neolitická chassunská kultura, v níž se vedle polonomádských lovců a sběračů poprvé v historii lidstva setkáváme se zemědělci, žijícími v trvalých osadách. Její hlavní osídlení datujeme do 2. poloviny 6. tisíciletí př. n. l.

Tell Chassuna
Poloha
Souřadnice
StátIrákIrák Irák
Tell Chassuna
Tell Chassuna
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nejstarší mezopotamská osada byla objevena roku 1942 iráckým archeologem Fuadem Safarem. V letech 1943 - 1944 ji prozkoumali iráčtí archeologové. Výška tellu přesahuje 7 m údolí, v němž leží, a zabírá obdélníkové prostranství 200 x 150 m. Již v 1. vrstvě nalezli vědci příznaky zemědělské výroby.

Střední neolit editovat

Chassuna byla osídlena už ve středním neolitu v 1. polovině 6. tisíciletí př. n. l. Obyvatelé sem přišli zřejmě ze Sýrie a dali vzniknout tzv. protochassunské kultuře. Z této doby známe tři tábořiště uložená nad sebou (vrstva 1A). Archeologové tu nalezli ohniště a zbytky staveb obdobných staroneolitickým stavbám z Tepe Guranu v íránském Luristanu. Našla se tu šedá a šedohnědá keramika a plastickými ozdobami a keramika leštěná. Archaicky vypadá i keramika nalezená v následujících vrstvách 1B a 1C.

Mladý neolit editovat

Následující epocha, které patří archeologické vrstvy 2 a 3, je nazývána kulturou chassunskou a je obdobím rozkvětu tohoto sídla. V Chassuně nacházíme malé domky ze sušených cihel i domy o více místnostech, uprostřed osady byla náves, před každým domem byly zakopány nádoby na obilí, zvlášť stála budova pece. Velká kulatá stavba byla svatyní nebo shromažďovacím domem. V osadě byly uctívány ženské kamenné sošky. Počet obyvatel Chassuny odhadujeme asi na 500.

Mladší fáze mladého neolitu (vrstva 4) náleží samarrské kultuře, která chassunskou v severní Mezopotámii vystřídala.

Starý chalkolit editovat

Samarrská kultura přechází plynule do chalkolitu, v němž se začíná používat prvního kovu - mědi. Vrstva 5 v Chassuně je radiokarbonovým měřením datována asi k roku 5100 př. n. l. (s odchylkou 200 let). Jsou zde známy obytné budovy, které jsou už větší, mají sedm až patnáct místností, mnohé z nich ovšem byly skladišti. Oheň se zakládal na dvoře, který byl opatřen odvodňovací drenáží, cesty jsou dlážděny keramickými střepy. Zdi v místech trámů jsou zesilovány pilastry. Tento architektonický prvek se časem rozšiřuje po celé Mezopotámii hlavně v chrámové architektuře. Pohřbívalo se již mimo osadu ve zvláštním pohřebišti, v hrobech nalézáme milodary - keramiku, perly z různých hornin (vápenec, karneol, lapis lazuli). Zvětšují se sociální rozdíly mezi lidmi.

Literatura editovat

  • Jan Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I., SPN, Praha 1982

Externí odkazy editovat