Cetrimoniumbromid

chemická sloučenina
(přesměrováno z Cetyltrimethylamoniumbromid)

Cetrimoniumbromid (též cetyltrimethylamoniumbromid nebo CTAB, systematický název hexadecyltrimethylamoniumbromid, funkční vzorec (C16H33)N(CH3)3Br) je kvartérní amoniová sloučenina, která je jednou ze složek povrchových cetrimidových antiseptik. Cetrimoniový (resp. hexadecyltrimethylamoniový) kation je účinným antiseptickým činidlem proti bakteriím a houbám.

Cetrimoniumbromid
Obecné
Systematický názevN,N,N-trimethylhexadekan-1-aminium-bromid
Ostatní názvyhexadecyltrimethylamoniumbromid
Sumární vzorecC₁₉H₄₂BrN
Identifikace
Registrační číslo CAS57-09-0
Vlastnosti
Molární hmotnost363,25 Da
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Cetrimoniumbromid je kationový tenzid. Mezi jeho použití patří tvorba pufrových roztoků pro extrakci DNA. Široce se používal při syntéze zlatých nanočástic (např. koulí, tyčinek, dvojjehlanů). Významně se používá i v kondicionérech na vlasy.

Stejně jako všechny tenzidy tvoří ve vodných roztocích micely. Při teplotě 303 K (30 °C) tvoří micely s agregačním číslem 75-120 (v závislosti na metodě determinace, obvykle v průměru ~95) a stupněm ionizace α (parciální náboj) 0,2 - 0,1 (od nižších k vyšším koncentracím).

Standardní konstanta vazby párového iontu Br na micelu při 303 K (30 °C), počítaná z konduktometrie a měření iontově selektivními elektrodami pro Br- a CTA+, za použití velikosti micel uváděné v literatuře (r = ~3 nm), extrapolovaná na kritickou koncentraci micel, je K° ≈ 400 (mění se s celkovou koncentrací tenzidu, takže je extrapolována na bod, kdy je koncentrace micel nulová).

Příbuzné sloučeniny cetrimoniumchlorid a cetrimoniumstearát se také používají jako povrchová antiseptika a lze je najít v mnoha produktech pro domácnost, například v šamponech a různé kosmetice.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Cetrimonium bromide na anglické Wikipedii.

  1. a b Cetrimonium bromide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky)