Ceremoniář

osoba, která má na starosti dodržování ceremonií

Ceremoniář (někdy se výraz používá ve zkrácené formě: ceremonář, též obřadník), je osoba, která má na starosti dodržování ceremonií.

Ceremoniář v katolické církvi

editovat

Osoba, která řídí liturgické úkony při slavnostních bohoslužbách. Má na starosti správné a důstojné konání posvátných úkonů (ceremonií), zvláště při obřadech konaných biskupem v katedrálních chrámech a při slavnostech. Ceremonář může být duchovní nebo i laik, který je dobře seznámený s liturgií. U papežského dvora, při katedrálách nebo významných chrámech bývá obvykle ustanoven stálý ceremoniář.

Úkoly ceremoniáře při bohoslužbě

editovat

Ceremoniář je povinen zajistit, aby byly liturgické předpisy přesně sledovány a liturgické oslavy probíhaly klidně a důstojně. Je oprávněn s představeným chrámu projednat liturgické záležitosti. Jeho služba zahrnuje náročnou přípravu, protože během bohoslužby koordinuje veškerou činnost osob u oltáře nebo na místě bohoslužby. Ti, kdo konají bohoslužbu se musí jeho pokynům podřídit. Z tohoto důvodu musí celebrantům i všem asistujícím průběh bohoslužby vysvětlit a popřípadě s nimi provést nácvik obřadu. Je důležité, aby také dovedl instruovat ostatní lidi, kteří nejsou nejvyšší měrou do obřadů zapojeni. S nimi komunikuje přátelsky a ohleduplně, protože i s nimi je ve vzájemné interakci. Je-li liturgie příliš náročná může mít pomocné ceremoniáře.

Nejdůležitější osobou, o kterou se ceremoniář při vlastní liturgii stará, je hlavní celebrant.

Oděvem ceremoniáře při bohoslužbě je klerika a rocheta (superpelice), popřípadě alba nebo i jiný oděv podle předpisů.

Významní papežští ceremoniáři

editovat

Literatura

editovat
  • Ceremoniář, Ottův slovník naučný

Externí odkazy

editovat