Otevřít hlavní menu

Bezpečnostní tým CSIRT.CZ je Národní CSIRT (Computer Security Incident Response Team) tým, který provozuje sdružení CZ.NIC, správce domény .CZ. Hlavním posláním CSIRT.CZ je koordinace řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích provozovaných v České republice a plnění role Národního CSIRT týmu podle Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Vznik týmu CSIRT.CZEditovat

Správce domény .CZ převzal agendu Národního bezpečnostního týmu od akademického sdružení CESNET; to jej provozovalo jako součást výzkumného grantu od roku 2008. CSIRT.CZ byl pak ustanoven na základě podpisu Memoranda mezi Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a sdružením CZ.NIC, ke kterému došlo 16. prosince 2010. Memorandum s MV ČR nahradilo 1. října 2012 nové ustanovení, tentokrát uzavřené s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ). Role Národního CERT týmu je v současnosti vykonávaná podle veřejnoprávní smlouvy s NBÚ.

Úkoly CSIRT.CZEditovat

- řešení, koordinace a prevence bezpečnostních incidentů na území České republiky

- osvětová a školící činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti

- informování o aktuálních hrozbách

- spolupráce se subjekty v rámci České republiky – poskytovateli připojení k internetu, bankami, bezpečnostními složkami, akademickým sektorem, úřady státní správy a dalšími institucemi

- udržování zahraničních vztahů se světovou komunitou CERT/CSIRT týmů a organizacemi, které tuto komunitu podporují

Hlášení bezpečnostních incidentůEditovat

CSIRT.CZ neposkytuje pomoc spojenou s běžným používáním počítače a Internetu na straně koncových uživatelů. V případě, že má uživatel podezření na bezpečnostní incident, měl by se obrátit na správce své sítě nebo svého počítače. Správci sítě by v případě útoku měli kontaktovat administrátory nadřazené sítě nebo svého poskytovatele internetových služeb. CSIRT.CZ plní roli poslední instance, na kterou se lze obrátit v případě útoku. Konkrétní případy, v nichž může CSIRT.CZ pomoci, jsou k dispozici na stránkách bezpečnostního týmu. Bezpečnostní incident je možné hlásit emailem na adrese [[1]] nebo přes formulář na stránkách csirt.cz.

Zahraniční spolupráceEditovat

Z důvodů, že bezpečnostní incidenty často překračují hranice států, je mezinárodní spolupráce v případě řešení incidentů a hrozeb nezbytná. CSIRT.CZ aktivně spolupracuje s celosvětovou sítí CSIRT/CERT týmů. Na evropské i celosvětové úrovni se pravidelně podílí na přípravě a realizaci řešení a doporučení vhodných přístupů v případě možných hrozeb v kyberprostoru. Tým je členem organizace FIRST a má status akreditovaného týmu v rámci služby Trusted Introducer.

Ostatní bezpečnostní týmy v České republiceEditovat

Kromě CSIRT.CZ působí v České republice i další týmy oficiálně uznané mezinárodní infrastrukturou CERT/CSIRT týmů a zveřejněné v seznamu týmů na stránkách služby Trusted Introducer.

Externí odkazyEditovat