COSAG (anglická zkratka za Combined steam and gas) je kombinovaný námořní pohonný systém, který používá zapojení parní a plynové turbíny. Ty přes spojku a převodovku pohánějí jeden společný lodní šroub. Převodovka slouží jednak k přenesení hnací síly obou turbín na jednu hřídel, ale také ke snížení otáček hřídele, aby lodní šroub mohl pracovat efektivně.

Schéma pohonného systému COSAG: Kotel generuje páru pro parní turbínu (vpravo nahoře) a po průchodu turbínou je pára opět zkapalňována v kondenzátorech a pumpována zpět do kotle. Plynová turbína (vpravo dole) není závislá na externím pomalém ohřevu pracovního média.

Spojka umožňuje volit mezi konfigurací pohonu, kdy běží pouze jedna z turbín, či kdy běží obě. Parní turbína umožňuje ekonomickou plavbu, ale její start trvá dlouho (nejprve je třeba dosáhnout pracovního tlaku páry). Plynová turbína se využívá při plavbě maximální rychlostí (spolu s parní turbínou), či při rychlé akceleraci a rychlém startu.

Toto zapojení bylo použito hlavně na první generaci lodí poháněných plynovými turbínami. Například u Royal Navy torpédoborce třídy County a fregaty třídy Tribal (Type 81).

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Combined steam and gas na anglické Wikipedii.