Převodovka

soustava převodů
Další významy jsou uvedeny na stránce Převodovka (rozcestník).

Převodovka neboli převodová skříň je kompaktní strojní zařízení umožňující převod mezi hnacím a hnaným strojem, tj. technické zařízení, které mění silové a kinetické parametry přenášené energie. Nejčastěji mění úhlovou rychlost a točivý moment rotačního pohybu.
Převodovka se skládá z pevné skříně, která má funkci rámu, a převodového mechanismu. Skříní může být i prostor uvnitř rámu stroje. Převodovka je volitelný pevný převod. Za převodovky nepovažujeme měniče točivého momentu nahrazující spojku, ani rozvodovku bez funkce pevné změny převodového poměru.

Část převodovky z motoru Pratt & Whitney Canada PT6
Schematický řez převodovkou Rohloff

Členění převodovek editovat

Podle kinetiky editovat

rotační ► rotační
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena rotačním pohybem hřídele ale s jinou charakteristikou, (jiné otáčky / jiný kroutící moment / jiný směr otáčení)
rotační ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
lineární ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena lineárním pohybem (posuvem), výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
rotační ► periodický
vstup do převodovky vykonává rotační pohyb výstup převodovky vykonává periodický rotační (kývavý) pohyb nebo periodický posuvný pohyb (tam-zpět)

Podle funkce editovat

lineární
výstup převodovky je vždy lineárně úměrný poloze vstupu, např. úhlu natočení hřídele
nelineární
výstup převodovky vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu převodovky (spojitý, nelineární) případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární).

Podle přenosu energie editovat

obousměrné
vstup a výstup převodovky je možno zaměnit (zpravidla u jednoduchého soukolí).
jednosměrné
převodovka má určenou vstupní a výstupní stranu pro přenos energie (zpravidla vícestupňové převodovky).
samosvorné
konstrukce převodovky principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu (např. šroubové a šnekové převodovky).


Podle převodového poměru editovat

Požadovanou funkcí převodovky s kinetikou pohybu rotační ► rotační je změna otáček a momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí.

 
Převodový poměr

A) převodovka s konstantním poměrem editovat

Jednostupňová převodovka editovat

 
Jednostupňová převodovka

Jednostupňová převodovka, bez možnosti pevné změny převodového poměru, umístěná ve stroji se nazývá rozvodovka, neboť rozvádí točivý moment po systému.

B) převodovka s proměnným převodovým poměrem editovat

Vícestupňová převodovka umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Změna se provádí změnou vnitřního převodového poměru.

S plynulým převodem editovat

Převodovka s plynulým převodem umožňuje plynulou změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. O tomto typu převodu pojednává článek o variátoru. Tento typ převodovek však neumožňuje přenos velkých výkonů. Variátor, tedy hydrodynamický měnič točivého momentu v automobilu s automatickou převodovkou nahrazuje spojku v místě mezi motorem a převodovkou.

Se stupňovitým převodem editovat

Převodovka se stupňovitým převodem umožňuje změnu převodového poměru pouze ve stupních, neboli skokově. Výhodou je možnost přenosu větších výkonů.

Podle převodového mechanismu editovat

 • S ozubenými koly
  • s čelním soukolím (s přímými, šikmými nebo šípovými zuby) – rovnoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • s kuželovým soukolím – různoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • se šnekovým soukolím – kolmé vstupní a výstupní hřídele
  • se šroubovým soukolím – mimoběžné vstupní a výstupní hřídele
 • S řetězovým převodem
 • Se speciálními mechanismy např.:

Podle konstrukce skříně editovat

 • se skříní dělenou v ose
 • se skříní dělenou kolmo na osu
 • kompaktní

Související články editovat

Aplikace principu převodovky:

Součásti převodovky:

Externí odkazy editovat