CD28 je kostimulační receptor T-lymfocytů z imunoglobulinové superrodinyhomodimerní protein složený z dvou podjednotek o velikosti 44 kDa. Je přítomen už na naivních T-lymfocytech a rozeznává kostimulační molekuly CD80 (B7.1) a CD86 (B7.2) na povrchu profesionálních antigen prezentujících buněk (zejména dendritických buněk a makrofágů). Vazba CD28 na CD80 či CD86 se odehrává současně s vazbou T-buněčného receptoru (TCR) na MHC; T-lymfocyt tím dostává informaci, že buňka, na níž je rozeznávaný antigenní peptid, je skutečně dedikovanou antigen prezentující buňkou.[1][2]

CD28

Po vazbě CD28 na CD80/CD86 dochází k fosforylaci vnitrobuněčné domény CD28 pomocí tyrosinkinázy Lck, vazbě adaptorového proteinu Grb2 a nakonec zřejmě k aktivaci fosfatidylinositol-3-kinázy (PI3K), fosfolipázy C (konkrétně PLC-y) a proteinkinázy B (PKB). Společně se podílí na inhibici apoptózy T-buněk a celkovém posílení signalizačních drah z TCR. Tím umožňují plnou aktivaci drah, které od TCR vychází.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b MURPHY; TRAVERS; WALPORT, et al. Janeway‘s Immunobiology. 8. vyd. [s.l.]: Garland Science, 2011. 
  2. HOŘEJŠÍ, Václav; BARTŮŇKOVÁ, Jiřina. Základy imunologie. 4. vyd. [s.l.]: Triton, 2009. 

Související článkyEditovat