C++Builder

obdoba Delphi pracující s jazykem C++

C++Builder je v informatice grafické integrované vývojové prostředí (IDE) typu RAD (anglicky Rapid Application Development – umožňující rychlý vývoj aplikací). C++Builder je vyvíjen firmou CodeGear, která je jako dceřiná společnost firmy Embarcadero Technologies zaměřena na vývoj programů v programovacím jazyce C++. C++Builder kombinuje VCL (anglicky Visual Component Library) a IDE napsané v Delphikompilátorem pro C++. Při vývoji získává nová rozšíření nejprve Delphi a následně se dostane i do C++Builderu. Většina komponent vyvinutá v Delphi může být bez úprav použita v C++Builderu, avšak v opačném pořadí to možné není.

C++Builder
VývojářCodeGear (dceřiná společnost firmy Embarcadero Technologies)
Aktuální verzeC++Builder XE7 (2014)
Operační systémMicrosoft Windows
Typ softwaruIntegrované vývojové prostředí
LicenceProprietární software
Webembarcadero.com/products/cbuilder
Některá data mohou pocházet z datové položky.

C++Builder obsahuje nástroje, které umožňují vyvíjet grafické prvky způsobem „táhni a pusť“ (anglicky drag-and-drop), protože integruje WYSIWYG builder do vlastního IDE prostředí.

Historie editovat

C++Builder byl původně zaměřen na platformu Microsoft Windows. Pozdější verze připojily Borland CLX – platformu založenou na knihovně Qt, která podporuje Windows i Linux. V roce 2003 byl Borlandem vydán C++BuilderX (CBX), který má stejnou strukturu jako JBuilder. Tento produkt byl zaměřen na vývoj rozsáhlých programů pro podniky – nicméně neměl komerční úspěch. Na konci roku 2004 bylo ohlášeno pokračování ve vývoji klasického C++Builderu společně s Delphi a ukončení dalšího vývoje C++BuilderX.

Asi rok po tomto oznámení Borland vydal Borland Developer Studio 2006 zahrnující Borland C++Builder 2006, který poskytuje lepší správu konfigurace a opravu chyb. Borland Developer Studio 2006 je jediný balík obsahující Delphi, C++Builder a C# Builder.

V roce 2007 Borland vydal C++Builder 2007, poskytující plnou API podporu pro Windows Vista, navýšenou o ANSI C++ shodu, která má pětkrát větší in-IDE vestavěný výkon, dále podporu pro MSBuild, DBX4 databázovou architekturu a „VCL pro Web“, který podporuje AJAX. API podpora pro Microsoft Vista obsahuje tematické aplikace a hladkou VCL podporu Aero a Vista Desktop. CodeGear RAD Studio 2007 obsahuje C++Builder 2007 a Delphi. Dále bylo Borlandem v roce 2007 oživeno tzv. „Turbo“ a došlo k vydání verze C++Builder: Turbo C++ Professional a Turbo C++ Explorer (zdarma), které jsou založeny na Borlandu Builder C++ 2006.

C++Builder 2009 byl vydán v srpnu 2008, přičemž nejvýznamnějším vylepšením patří podpora Unicode v celém VCL a RTL, brzké schválení C++0x standardu, plná ITE (Integrovaný překladatelské prostředí) podpora, přirozené Ribbon komponenty a začlenění Boost C++ knihoven.

Budoucí verze CodeGear C++Builderu má podporovat 64bitovou architekturu x86-64 a vytvářet kód x86-64 Native.

Použití vývojového prostředí C++Builderu editovat

Programování v C++Builderu je z velké části založeno na použití komponent. Komponenta je malý program (balíček funkcí), který vykonává určitou činnost (například zobrazuje text nebo obrázky, přehrává multimédia, komunikuje s databází, zprostředkovává FTP přenos, atd…).

Velkou předností C++Builderu proti některým konkurenčním produktům jsou knihovny komponent, které jsou jejich součástí (např. VCL, CLX, …). Dodávané komponenty významně usnadňují tvorbu aplikací. Další komponenty lze stáhnout z internetu (některé jsou zadarmo, některé se musí koupit). V C++Builderu lze vytvářet vlastní komponenty.

C++Builder je vydáván v různých verzích s rozdílnými znaky a odlišnou cenou: Personal, Professional, Enterprise a Architect.

Zdrojový kód – Práce s komponentami editovat

Základem psaní zdrojového kódu je znalost komponent, ze kterých se výsledná aplikace skládá (např. textová pole, tlačítka), a jejich vlastností a událostí. Pokud tedy budeme např. chtít po stisku tlačítka změnit barvu pozadí daného textového pole, může metoda ošetřující tuto událost vypadat následovně:

void_fastcall TForm1::Button1(TObject *Sender)
{
 Edit1->Color = clRed;
}

Kde:

 • Edit1 – Název vstupního textového pole (instance třídy TEdit)
 • Color – Vlastnost nastavující barvu
 • clRed – Konstanta udávající červenou barvu

Z tohoto kódu programátor píše pouze exekutivní část (zde přiřazovací příkaz). Prázdnou funkci, ošetřující obsluhu události zmáčknutí tlačítka, vytvoří samo prostředí.

Charakteristické znaky editovat

Mezi charakteristické znaky vývojového prostředí C++Builder patří:

 • založeno na programovacím jazyce C++
 • využívá VCL (Visual Component Library) a CLX (Component Library for Cross Platform)
 • možnost propojení s databázemi
 • tvorba a použití komponent (resp. možnost importu existujících komponent např. z webu)
 • používání vlastních zpráv k vyvolávání událostí jednotlivých tříd
 • objektový model je nezávislý na počtu implementací jednotlivých tříd
 • možnost kompilace do x86 kódu

Výhody editovat

 • podpora systému RAD (Rapid Application Development)
 • založení na vyšším programovacím jazyce
 • možnost kompilace do jednoduchého spustitelného kódu s eliminací funkcí dynamických knihoven
 • podpora VCL (Visual Component Library), importu komponent a nástrojů (dokumentace, ladění atd.)
 • rychlá optimalizace kódu pro převedení do jazyka symbolických adres
 • kompatibilita zdrojových kódů vytvořených ve starších verzích vývojového prostředí s novými verzemi.
 • znaky objektově orientovaného programovacího jazyka s možností dědičnosti a polymorfismu v rámci objektových tříd

Nevýhody editovat

 • vytvořené aplikace mohou běžet pouze v OS Microsoft Windows. Vývoj prostředí Borland CLX, který umožňoval kompilaci v OS Linux, byl ukončen
 • výsledný kód není příliš optimalizovaný.

Vydané verze C++Builderu editovat

Rok Verze
1997 1
1998 3
1999 4 (vydáván jako Inprise)
2000 5
2002 6
2003 X
2005 2006
2007 2007
2008 2009
2009 2010 (14)
2010 XE
2011 XE2
2012 XE3
2013 XE4

Borland C++Builder 2006 editovat

Borland C++Builder je dostupný v několika verzích. Ty se liší jak svou cenou, tak rozsahem komponent zahrnutých v balení:

 • Borland C++Builder 2006 Professional
 • Borland C++Builder 2006 Enterprise
 • Borland C++Builder 2006 Personal

Verze Personal je určena jednotlivcům, kteří se chtějí s prostředím naučit pracovat – tomu je přizpůsobena i nízká cena produktu. Zároveň je určen pro nekomerční využití. Má velmi omezenou nabídku komponent pro práci s databázemi a internetem, lze v ní ale psát plně funkční lokální nedatabázové aplikace.

Verze Professional slouží k vývoji profesionálních aplikací, ale nepodporuje všechny databáze a má omezenou paletu komponent pro práci s internetem.

Verze Enterprise obsahuje plnou podporu databází a internetu.

C++Builder je možno přepnout do módu, který umožňuje přenos zdrojových kódů do produktu Kylix, pracujícím v OS Linux. V tomto módu je nabídka komponent omezena jen na ty, které fungují v prostředí Linuxu.

C++BuilderX editovat

C++BuilderX by se dal považovat za nástupce projektu Kylix a snaží se zajistit přenosnost programu mezi platformami (MS Windows, GNU/Linux, Solaris).

Související články editovat

 • Delphi – Obdoba C++Builderu, pracující s jazykem Object Pascal
 • Kylix – vývojové prostředí pro Linux, umožňující kromě jiného i přenos aplikací z Delphi a C++Builder ve Windows na platformu GNU/Linux
 • Lazarus – Freeware kompilátor jazyka Free Pascal
 • Eclipse – vývojové prostředí pro jazyk Java
 • Microsoft Visual Studio – vývojové prostředí od Microsoftu podporující jazyky C/C++, C♯, Python, Ruby, VB.NET

Externí odkazy editovat

(česky)

(anglicky)