Object Pascal

programovací jazyk

Object Pascal je rozšíření programovacího jazyka Pascal o některé vlastnosti objektově orientovaného programování.

Raná historie v Apple editovat

Object Pascal vytvořili v roce 1985 pro společnost Apple Computer Niklaus Wirth a Larry Tesler a rozšiřoval existující programovací jazyk Pascal o objektově orientovaný přístup.

Object Pascal vznikl za účelem vývoje MacApp, aplikačního rozhraní pro počítače Macintosh (dnes bychom spíš řekli knihovny tříd). Rozšíření v Object Pascalu i MacApp samotný vyvinuli Barry Hanes, Ken Doyle a Larry Rosenstein, testoval je Dan Allen. Na celý projekt dohlížel Larry Tesler.

Společnost Apple přestala jazyk Object Pascal podporovat v roce 1994 v souvislosti s přechodem z procesorové architektury Motoroly 68K na PowerPC od IBM.

Léta Borlandu editovat

V roce 1986 zavedla společnost Borland obdobná rozšíření do svého produktu Turbo Pascal pro počítače Macintosh a v roce 1989 také do Turbo Pascalu 5.5 pro DOS. Jazyk pojmenovala Object Pascal. Když Borland v roce 1994 přesunul svou pozornost od DOSu k Windows, přejmenoval Turbo Pascal na Delphi a uvedl řadu nových rozšíření taktéž s označením Object Pascal. Zrušil však zpětnou kompatibilitu použitím klíčového slova class namísto object, konstruktoru Create a virtuálního destruktoru Destroy, vlastností, ukazatelů na metody a několika dalších věcí.

Open source překladače s podporou Apple editovat

V současné době (2005) se jak Free Pascal, tak GNU Pascal snaží zachovat kompatibilitu s Mac Pascalem. Free Pascal umožňuje do určité míry kombinaci objektů v Delphi módu s objekty v Apple Pascalu.

Překladače editovat

Vedle již zmíněných překladačů Delphi, Free Pascal a GNU Pascal je zde několik dalších, povětšinou klony Delphi, implementující části Object Pascalu, buď v dialektu Applu nebo Borlandu:

 • Virtual Pascal Archivováno 8. 4. 2020 na Wayback Machine. (dialekt Delphi) – jednoduchý Turbo Pascal a Delphi 2 kompatibilní překladač, s podporou pro OS/2, Windows, DOS a částečně Linux. V současné době je vývoj ukončen.
 • Pocket Studio (dialekt Delphi) – překladač/RAD, zaměřený na ARM/Palm s několika vlastními rozšířeními. Současný stav vývoje není známý, ani to, zda je stále v prodeji.
 • Oxygene (dříve známý jako Chrome) – je zásuvný modul pro Visual Studio a nativní .NET/Mono překladač pro příkazový řádek. Zaměřuje se na platformu .NET či Mono a z uvedených překladačů je nejnovější.

Object Pascal používá vývojové prostředí (IDE) Lazarus.

Ukázka kódu editovat

Apple Object Pascal editovat

program ObjectPascalExample;

type
 THelloWorld = object
  procedure Put;
 end;

var
 HelloWorld: THelloWorld;

procedure THelloWorld.Put;
begin
 WriteLn('Hello, World!');
end;

begin
 New(HelloWorld);
 HelloWorld.Put;
 Dispose(HelloWorld);
end.

Turbopaskalový Object Pascal editovat

program ObjectPascalExample;

type
 PHelloWorld = ^THelloWorld;
 THelloWorld = object
  procedure Put;
 end;

var
 HelloWorld: PHelloWorld;

procedure THelloWorld.Put;
begin
 WriteLn('Hello, World!');
end;

begin
 New(HelloWorld);
 HelloWorld^.Put;
 Dispose(HelloWorld);
end.

Delfský Object Pascal editovat

program ObjectPascalExample;

type
 THelloWorld = class
  procedure Put;
 end;

var
 HelloWorld: THelloWorld;

procedure THelloWorld.Put;
begin
 WriteLn('Hello, World!');
end;

begin
 HelloWorld := THelloWorld.Create;
 HelloWorld.Put;
 HelloWorld.Free;
end.

Externí odkazy editovat

Delphi – průvodce jazykem Object Pascal pro Delphi:

Free Pascal Archivováno 25. 1. 1999 na Wayback Machine. – reference jazyka Object Pascal:

GNU Pascal(GPC):