Business Intelligence

(přesměrováno z Business intelligence)

Business intelligence (BI) jsou dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech. Za tímto účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci obchodních informací. Mohou zahrnovat samotné shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací.

Pojem se používá minimálně od roku 1958, s cílem podporovat lepší obchodní rozhodování. Tak lze také charakterizovat BI systémy jako systémy pro podporu rozhodování.

Business intelligence aplikace poskytují historické, současné a prediktivní zobrazení obchodních operací, nejčastěji s využitím již získaných dat v datovém skladu, datovém tržišti nebo příležitostně přímo z provozních systémů. Běžné funkce BI aplikací zahrnují reporting, podporu analýz, datové kostky (OLAP), přehledové zobrazení (dashboard, balanced scorecard), dolování dat, podnikové řízení výkonnosti (CPM), podporu plánování a prediktivní analýzy.[1]

BI aplikace zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro obchodní účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace mohou shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách.

Technologie zpracování datEditovat

Business Intelligence pracuje převážně se strukturovanými daty z relačních databází. První fází zpracování dat je ETL. ETL je zkratka pro extrakci, transformaci a nahrání dat do datového skladu. Data jsou extrahována z relačních databází, tabulkových procesorů a dalších strukturovaných zdrojů dat. Poté dochází k transformaci do požadovaného formátu. Takto upravená data se následně nahrají do datového skladu, který slouží jako primární zdroj dat pro BI aplikace. Data v datovém skladu jsou ukládaná v historizované podobě, což umožňuje reportovat vývoj metriky v čase.

BI softwareEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. BI & Data Science slovník – Stránky o Business Intelligence & Data science. janpansky.cz [online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné online. (česky) 

LiteraturaEditovat

  • TODOROV, Lukáš. Možnosti využití Business Intelligence v soukromém a veřejném sektoru. Praha, 2017. 80 s. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická. . Dostupné online.
  • TODOROV, Lukáš. Popis principů Business Intelligence a výzkum použití v oblasti malých a středních podniků. Plzeň, 2014. 72 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická. . Dostupné online.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat